Historici.nl

Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918

Naar de resource

Bewerkt door Ron de Jong

 

Sinds er in Nederland directe verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen worden gehouden, vormen de uitslagen voor die verkiezingen een belangrijke maatstaf voor de politieke verhoudingen in het land. Uitslagen van verkiezingen in de 20e eeuw zijn relatief gemakkelijk te achterhalen. Voor de 19e-eeuwse verkiezingen is dit veel lastiger. De publicatie beoogt aan dit probleem tegemoet te komen en onderzoekers dus een middel in handen te geven dat als naslagwerk kan dienst doen, maar ook kan dienen om de verkiezingsuitslagen te analyseren en te interpreteren.

De publicatie bestaat uit per kiesdistrict en per verkiezing gerangschikt gegevens, zoals aard van de verkiezing, omvang van het electoraat, opkomst en aantal stemmen per genoemde kandidaat. Door middel van krantenonderzoek zal aanduiding plaatsvinden van de vermoedelijke politieke kleur van de kandidaten. Voor een algemeen overzicht van de districtsverkiezingen kunt u terecht bij de inleiding; de werking van de database is toegelicht in de handleiding. De gegevens zijn toegankelijk op: personen, districten en verkiezing.

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.