Historici.nl

Vijf eeuwen migratie

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2010)

Deze website is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van de migratie naar Nederland. Het is een initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, partner van het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten, zorgt voor de faciliteiten. Naast historische informatie en collecties van archieven en musea is ruimte gemaakt voor bijdragen van deskundigen, amateurhistorici en andere bezoekers van de website. Met een inlogaccount kunnen bezoekers hun eigen erfgoed toevoegen door (persoonlijke) verhalen, foto’s en filmpjes te uploaden. Ook kunnen reacties op berichten op de website worden geplaatst. Op de beelden berusten rechten, waarvoor de bezoeker de gebruikersvoorwaarden op de website kan vinden. De website bevat verhalen van bekende Nederlanders over de migratie van hen of hun familie naar Nederland, met beeld- en soms ook audiomateriaal. Er is achtergrondinformatie te vinden over de verschillende landen waar de migrantengroepen vandaan komen, er worden nieuwsberichten getoond over migratiegeschiedenis en de website bevat een agenda waarin evenementen rond migratiegeschiedenis worden getoond. In de rubriek ‘Uitgelicht’ worden steeds andere projecten rond migratie nader toegelicht. De website is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Mondriaan Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds, het VSB Fonds en het Ministerie van VROM en OCW.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.