Historici.nl

VOC-Opvarenden

Naar de resource

Deze website biedt toegang tot de personeelsadministratie (scheepssoldijboeken) van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), met daarin de gegevens van opvarenden van de schepen die tussen 1700 en 1795 naar de Oost voeren. De website is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Archief, het Gemeentearchief Delft, het Gemeentearchief Rotterdam, het Zeeuws Archief, het Westfries Archief en de afdelingen geschiedenis van de Universiteit Leiden en de Universiteit Gent. De website bevat een database met persoonsgegevens (naam, herkomst en functie), gegevens over het dienstverband van het personeel (datum aanvang en einde; reden en plaats einde dienstverband, zoals onder andere repatriëring, overlijden, vermissing), maandbrieven (de verplichting voor de VOC om aan de familie van de opvarende uit zijn tegoed maximaal drie maandlonen per jaar uit te betalen) en transportbrieven (overdraagbare schuldbekentenissen). De database is eveneens doorzoekbaar op periode van de reis en op VOC-Kamer, de zogenoemde afdelingen van de VOC. Ook bevat de database alle scheepsnamen. Deze zijn afkomstig uit de database Dutch Asiatic Shipping, die wordt beheerd door het Huygens ING.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.