Historici.nl

Volkstellingen 1795-1971

Naar de resource

(jaar van publicatie: 2006)

Deze website verschaft toegang tot alle tabellen van de zeventien Nederlandse volkstellingen. In 1795 werd de eerste landelijke volkstelling gehouden ten tijde van de Bataafse Republiek. Op 28 februari 1971 vond de laatste volkstelling plaats. Een volkstelling is een vaststelling van de bevolkingsgrootte van een land, waarbij ook kenmerken worden onderzocht als leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, godsdienst, gezinsverband en beroepswerkzaamheid. Naast de tabellen zijn alle publicaties van de volkstellingen digitaal beschikbaar. Dat geldt eveneens voor de meeste toelichtingen, inleidingen en bijlagen. In totaal zijn ruim veertigduizend pagina’s, oorspronkelijk gepubliceerd in meer dan tweehonderd banden, toegankelijk gemaakt. Dat is mogelijk gemaakt door een samenwerking van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatievoorziening, de Historische Databank Nederlandse Gemeenten en Data Archiving & Networked Services. Diverse andere partners hebben in financieel opzicht een bijdrage geleverd. Bestudering van de volkstellingen kan nieuwe inzichten geven in de samenstelling van de Nederlandse bevolking in een periode van snelle industrialisering en verstedelijking. De volkstellingen zijn op verschillende manieren doorzoekbaar. Zo is het mogelijk om door de gegevens te bladeren of systematisch te zoeken op onderwerpen, trefwoorden, geografisch niveau enzovoorts.

Eerste Nationale Vergadering

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.