Historici.nl

Wederopbouwboerderijen in Nederland

Naar de resource

Deze database bevat gegevens over de meer dan achtduizend boerderijen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden verwoest en nog tijdens of na de oorlog weer werden opgebouwd. De eerste boerderijen werden in 1940 in de Grebbelinie verwoest. Het merendeel van de verwoeste boerderijen ging door gevechtshandelingen en bombardementen in de laatste twee oorlogsjaren verloren. De overheid had in juli 1940 het Bureau Wederopbouw Boerderijen opgericht, dat verantwoordelijk was voor de renovatie van de boerderijen. Het bureau liet de boerderijen renoveren in de regionale architectuur. Ze werden aangepast aan een moderne agrarische bedrijfsvoering.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.