Historici.nl

Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720

Naar de resource

Bewerkt door G. von Antal en J.C.H. de Pater (jaar van publicatie: 1929-1934)

 

Opeenvolgende Nederlandse gezanten aan het keizerlijke hof te Wenen, van wie Coenraad van Heemskerck, Jacob Hop, Adolf Hendrik van Rechteren-Almelo en vader en zoon Hamel Bruynincx de belangrijksten waren, hielden hun opdrachtgevers in Den Haag nauwgezet op de hoogte van hun onderhandelingen. De positie van de keizer als bondgenoot van de Republiek der Verenigde Nederlanden in de strijd tegen Frankrijk, de opstand in Hongarije, de keizerlijke aanspraken op de Spaanse troon en de verstandhouding met de Ottomaanse Porte zijn slechts een aantal van de onderwerpen die geregeld aan de orde komen. De brieven zijn grotendeels gericht aan de griffier van de Staten-Generaal; een aantal is geschreven aan de opeenvolgende raadpensionarissen van Holland, Gaspar Fagel en Anthonie Heinsius, en aan stadhouder Willem III.

 

 

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.