Historici.nl

Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880

Naar de resource

Samensteller en auteur Loes van der Valk

Nederland heeft een lange traditie van onderlinge verzekering tegen de risico’s van ziekte en overlijden. De oudste fondsen gaan terug tot de zestiende eeuw. Het feit dat Nederlandse ambachtslieden in Londen in januari 1669 een concept-contract opstelden om elkaar bij ziekte te ondersteunen wijst op vertrouwdheid met het idee van onderlinge hulp.1 Op het gebied van de verzekering op het leven behoorde Nederland tot de pioniers. Het is echter niet eenvoudig bronnenmateriaal daarover te vinden. Deze database geeft een overzicht van meer dan duizend onderlinge en commerciële verzekeringsfondsen die tussen 1827 en 1880 in Nederland gefunctioneerd hebben en van de fondsen/maatschappijen waarin zij zijn opgegaan.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Wordt lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.