Instellingen

(jaar van publicatie: 2010) Deze website bevat 1200 boeken over Aceh die digitaal toegankelijk en doorzoekbaar zijn gemaakt. De tsunami die de Indonesische provincie Aceh (het vroegere Atjeh) op 26 december 2004 trof, vernielde belangrijke bibliotheken in de stad Banda Aceh. Het Koninklijk... Lees verder
Uitgegeven door W.P.C. Knuttel (jaar van publicatie: 1908-1916) Na 1619 werden geen nationale synoden meer gehouden. De "particuliere" synoden in de provincies wonnen daardoor aan belang. Ze hielden ook onderling contact. De Particuliere Synode van Zuid-Holland nam een centrale plaats in... Lees verder
Uitgegeven door A.J. Jelsma en O. Boersma (jaar van publicatie: 1993)   In de tweede helft van de 16e eeuw is de Nederlandse vluchtelingenkerk te Londen van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van het gereformeerd protestantisme in de Nederlanden. Zij functioneerde aanvankelijk alleen als... Lees verder
Uitgegeven door E. Gobée en C. Adriaanse (jaar van publicatie: 1957-1965)   In 1889 trad de arabist en islamkenner Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) als adviseur in dienst van de Nederlands-Indische regering. Ook na zijn aanstelling als hoogleraar te Leiden (1907) bleef hij als adviseur van... Lees verder
Piet de Buck (†), Sebastiaan Kerkvliet en Milja van Tielhof   In deze database staan gegevens over scheepsreizen van Amsterdam naar Archangel en andere plaatsen in het uiterste noorden van Rusland in de periode 1594-1724. Deze gegevens zijn oorspronkelijk verzameld door Piet de Buck (1931-1999)... Lees verder
Jan F. de Jongste en Augustus J. Veenendaal Jr. eds.   Deze congresbundel is het resultaat van een internationale conferentie die het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in 2001 organiseerde. De aanleiding vormde de voltooiing van de uitgave van De Briefwisseling van Anthonie Heinsius... Lees verder
Beschreven door Gisbert Brom (jaar van publicatie: 1908-1914)   In navolging van andere landen gaf de Commissie van Advies voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën bij haar allereerste begin in 1904 de opdracht bronnen voor de Nederlandse geschiedenis in Italië te ontsluiten voor historisch... Lees verder
Uitgegeven door G. Groen van Prinsterer (jaar van publicatie: 1835-1915)   De 26 delen Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau zijn in vijf series tussen 1835 en 1915 uitgegeven door G. Groen van Prinsterer. Deze uitgave omvat de correspondentie van de prinsen van... Lees verder
Samengesteld door Martine Gosselink en Johanneke Braam (jaar van publicatie: 2001-heden)   Deze database bevat kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen van plaatsen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Tegelijkertijd biedt de... Lees verder
(jaar van publicatie: 2013)   Deze database bevat de online collectie van de Atlas van Stolk, een verzameling van circa een kwart miljoen prenten, affiches, foto’s en tekeningen, waarvan een deel is gedigitaliseerd. De Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk (1814-1896) had een passie voor... Lees verder
Deze website bevat een archiefgids die archiefmateriaal ontsluit uit het gedeelde verleden van Nederland met landen in het Oostzeegebied. Baltic Connections is een initiatief van het Nationaal Archief. Er is samengewerkt met de nationale archieven uit Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Rusland,... Lees verder
Ingesteld door G.W. Kernkamp (jaar van publicatie: 1909)   De handel op landen rond de Oostzee was belangrijk voor de economische ontwikkeling van de Nederlanden. Nauw daarmee verbonden was de strijd om de heerschappij in het Oostzeegebied. Deze uitgave is een verslag van het onderzoek in... Lees verder
Een diplomatische editie van de Middelnederlandse vertaling (1485) van de 13de-eeuwse encyclopedie  De proprietatibus rerum  van Bartholomaeus Anglicus Bezorgd door de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL), in samenwerking met het Huygens Instituut KNAW, de Digitale Bibliotheek voor... Lees verder
Ineke Huysman en Rudolf Rasch   Béatrix de Cusance (1614-1663) en Constantijn Huygens (1596-1687), twee markante persoonlijkheden uit de zeventiende eeuw, waren in veel opzichten elkaars tegenpolen. Constantijn stamde uit een keurige ambtenarenfamilie. Hij was overtuigd calvinist en van volstrekt... Lees verder
(jaar van publicatie: 2007-heden)   Deze beeldbank bevat een selectie van afbeeldingen uit het Stadsarchief Amsterdam. Het beeldmateriaal bestaat uit foto’s, prenten, (bouw)tekeningen, affiches en kaarten. Het merendeel van de afbeeldingen betreft straten en stadsgezichten van Amsterdam, maar er... Lees verder
    De Beeldbank WO2 biedt toegang tot een omvangrijke gedigitaliseerde collectie afbeeldingen, foto’s, tekeningen en affiches van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, dat de beeldbank beheert. De... Lees verder
(jaar van publicatie: 1969-heden)   Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis (BTNG), is het belangrijkste platform voor wetenschappelijke geschiedschrijving rond Belgische hedendaagse geschiedenis (19de en 20ste eeuw). Het BTNG publiceert artikelen, een overzicht van recent... Lees verder
Beschreven door J.A.F. Orbaan en G.J. Hoogewerff (jaar van publicatie: 1911-1917)   Italië heeft door de eeuwen heen een stroom van geleerden en kunstenaars uit onze streken aangetrokken. De sporen van hun bezoeken of contacten zijn terug te vinden in de Romeinse archieven en bibliotheken. De... Lees verder
Verzameld door H.T. Colenbrander (jaar van publicatie: 1919)   Na haar onafhankelijkheid in 1648 werd de handelssuprematie van de Republiek der Verenigde Nederlanden binnen en buiten Europa gedurende een kwart eeuw militair zwaar op de proef gesteld. Tegen de verschillende Europese grootmachten... Lees verder
(jaar van publicatie: 1877-1969)   Deze uitgave omvat de digitale versie van het tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (BMHG). In 1845 werd het Historisch Genootschap opgericht. Orgaan van dit genootschap was de Kronijk van het Historisch Genootschap. Dit periodiek... Lees verder
(jaar van publicatie: 1853-heden)   Deze website bevat de digitale jaargangen van de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Het peer reviewed tijdschrift werd tussen 1853 en 1948 uitgegeven onder de titel Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië. De Bijdragen tot... Lees verder
(jaar van publicatie: 1950-1968)   Het tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN), waarvan de delen 5 t/m 22 (1950-1968) digitaal beschikbaar zijn, werd in 1946 opgericht. Het is een samensmelting van de Nederlandsche Historiebladen en de Bijdragen voor Vaderlandsche... Lees verder
(jaar van publicatie: 1837-1944)   De Gelderse archivaris, uitgever en publicist Isaac Anne Nijhoff (1795-1863) gaf sinds 1836 de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (BVGO) uit, waarin hij artikelen opnam en kleine bronnen afdrukte. Met dit historisch tijdschrift, dat... Lees verder
(jaar van publicatie: 1978-2006)   De zes gedigitaliseerde delen van het Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme bevatten zo'n 2200 levensbeschrijvingen van personen die in de geschiedenis van het Nederlands protestantisme een rol hebben gespeeld. De... Lees verder
  Het Biografisch Portaal van Nederland is een digitale toegang tot verspreid gepubliceerde informatie over bekende en minder bekende personen uit de Nederlandse geschiedenis, van de vroegste tijden tot heden. In het Biografisch Portaal worden bestaande (gedrukte én digitale) collecties en... Lees verder

Pagina's