Historici.nl

Gepubliceerd op 25-01-2022

Rijksmuseum Hoofd Collectie Informatie & Archief

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland voor kunst en geschiedenis met een collectie van ruim 1 miljoen objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Wij staan midden in de maatschappij, dat uit zich bijvoorbeeld in onze samenwerkingspartners en tentoonstellingen maar ook doordat wij vanuit meerdere perspectieven willen verzamelen en de collectie belichten. Wij streven naar diversiteit in onze teams om dit te realiseren.

De afdeling Research Services is verantwoordelijk voor de informatie en data over de collectie en de organisatie, zowel analoog als digitaal. Doel van de afdeling is het mogelijk maken van innovatief en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten het museum en het ondersteunen van de algemene bedrijfsvoering.

Vanuit een sterk geloof in de meerwaarde van Open Science en de kracht van Open Data, wordt er de komende jaren binnen het Rijksmuseum gewerkt aan een rijk informatie- en dataplatform voor museummedewerkers, externe wetenschappelijke onderzoekers en het ruimere publiek. De scope en ambitie van de projecten die worden opgezet of waaraan wordt meegewerkt zijn innovatief en vaak internationaal. De afdeling Research Services bestaat uit vijf subafdelingen (Bibliotheekadministratie, Collectie Automatisering, Collectie Informatie & Archief, Depot RS en Publieksdiensten RS) met elk een hoofd of coördinator. Samen met het hoofd van de afdeling, de conservator Bibliotheekcollecties en de afdelingsassistent maken zij deel uit van de staf.

De afdeling Research Services zoekt een:

Hoofd Collectie Informatie & Archief (v/x/m)

36 uur per week

Het Rijksmuseum is van en voor iedereen. Daarom is ons doel gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie te bevorderen. Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit te solliciteren.

Functie:
Samen met een team van informatiespecialisten en medewerkers documentair informatiemanagement ben je verantwoordelijk voor de informatie, documentatie, onderzoeksdata en archief van en over de collectie en de organisatie van het Rijksmuseum. Dit alles groeit door grootschalige registratie-, digitalisering- en onderzoeksprojecten jaarlijks aan. De komende jaren ligt de focus van de subafdeling op onderzoeksdata, digitaal documentatie- en archiefbeheer, collectiedataverrijking en de digitalisering van het museumarchief.

Je zorgt voor:

 • het leiden en coördineren van de subafdeling Collectie Informatie & Archief;
 • het initiëren en realiseren van projecten en activiteiten op het vlak van collectie informatie en archief;
 • het rapporteren en communiceren over de activiteiten van de eigen subafdeling;
 • het onderhouden van contacten met interne en externe stakeholders;
 • het volgen van de ontwikkelingen qua (inter)nationale standaarden en good practices qua open access/-data/-science, collectieontsluiting en archiefbeheer;
 • de participatie aan (inter)nationaal overleg tussen instellingen in verband met hier genoemde domeinen.

Je coördineert en werkt mee aan de werkzaamheden van circa 8 vaste medewerkers, een wisselend aantal projectmedewerkers en stagiaires van de subafdeling Collectie Informatie & Archief. Je werkt samen met de collega’s uit de andere subafdelingen van Research Services, maar ook met zeer veel verschillende collega’s van andere afdelingen in het Rijksmuseum. Ook internationaal heb je een netwerk en kan je dit inzetten.

Vereisten:

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Enthousiasme voor en ervaring met leidinggeven, bij voorkeur in een kennisbeherende organisatie.
 • Een passie voor en ervaring met open science beleid (open access, open data, RDM).
 • Kennis van en ervaring met informatietechnologie en documentair informatiemanagement.
 • Vertrouwd met wetenschappelijk (digitaal) onderzoek.
 • In staat zijn te denken in oplossingen.
 • Gericht op samenwerking.
 • Internationaal georiënteerd.

Arbeidsvoorwaarden:
De Museum cao is van toepassing en er wordt een marktconform salaris gehanteerd. Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren. De functie behoort tot het vaste kader van de afdeling.

Enthousiast geworden?
Stuur dan uiterlijk voor 20 februari 2022 je complete sollicitatie naar ons toe. Solliciteren doe je uitsluitend via het solliciatieformulier bij de vacature op onze website en via onderstaande s0llicitate-button. Wij ontvangen graag een cv én motivatie in PDF, een sollicitatiefilmpje mag ook! Sollicitaties die op een andere manier binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Of kijk voor meer informatie op rijksmuseum.nl. We kijken uit naar jouw reactie!

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Hoofd Studie- en Leeszaal
Door Redactie Historici.nl
Rijksmuseum| Afdelingsassistent
Door Redactie Historici.nl
Hoofd Studie- en Leeszaal – Rijksmuseum
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.