Historici.nl

Gepubliceerd op 03-03-2020

Rijksmuseum: Hoofd Geschiedenis

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland voor kunst en geschiedenis. De collectie telt ruim 1 miljoen objecten van en over Nederland vanaf de Middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw. Miljoenen mensen uit de hele wereld bezoeken jaarlijks het museum met hoogtepunten uit de collectie zoals de Nachtwacht van Rembrandt en het Melkmeisje van Vermeer. Verder organiseert het Rijksmuseum vele tentoonstellingen, evenementen, lezingen, cursussen en workshops voor jong en oud.

Wij zoeken per direct een:

Hoofd Geschiedenis

36 uur per week

De afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum is verantwoordelijk voor een historische benadering van en visie op de museale collectie en presentatie. De collectie is hierbij steevast het uitgangspunt, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke inzichten vormen hiervoor de basis. De afdeling maakt tentoonstellingen, publicaties en zij initieert andere publieksgerichte uitingen als vooraanstaand en kritisch deelnemer aan het debat over de geschiedenis van Nederland. In de keuze en benadering van de thematiek wegen de maatschappelijke relevantie en inbedding zwaar, waarbij meerstemmigheid en verschillende perspectieven vanzelfsprekend zijn. Dit geldt ook voor het onderzoek naar en de uitbreiding van de bestaande collectie.

Het Hoofd Geschiedenis heeft als taak voor deze afdeling de visie verder te ontwikkelen en beleid, jaarplannen, -programma’s en projecten te realiseren. Tevens wordt gevraagd bij te dragen aan de ontwikkeling van een museumbeleid in het algemeen waarin een breed en divers publiek zich herkent. Het hoofd Geschiedenis ressorteert rechtstreeks onder de Hoofddirecteur. De afdeling bestaat uit 12 medewerkers.

Profiel

Wij zoeken een afdelingshoofd met een brede, onafhankelijke en doordachte visie op zowel de maatschappelijke rol van musea als het belang van historische kennis.

  • Hij/zij kan op een flexibele manier inspelen op bestaande en toekomstige ontwikkelingen binnen de samenleving en deze ook op de langere termijn in museaal beleid en historische relevantie vertalen.
  • Zij/hij heeft een duidelijke, open en kritische visie op objecten en hun rol in musea, bezit op wetenschappelijk niveau als generalist aantoonbaar inzicht in en kennis van de geschiedenis van Nederland en is een lateraal denker die vanzelfsprekend lijnen trekt en verbanden legt.
  • Hij/zij is een open teamspeler die op een stimulerende manier ruimte biedt aan haar/zijn medewerkers zodat deze optimaal tot hun recht komen.
  • Zij/hij heeft ervaring met het vertalen van beleidsuitgangspunten naar concrete uitvoering binnen een grote organisatie. Bovendien ervaring met het opzetten van projecten en projectmatig werken in interdisciplinair (wetenschappelijk) verband.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling na drie jaar. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 15 (minimaal €4.910,- en maximaal € 7.515,- bruto per maand voor 36 uur), exclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering. De museum cao is van toepassing. Kandidaten worden gevraagd na het eerste gesprek twee referenties te overleggen. Voor deze functie zal een assessment onderdeel uitmaken van de procedure.

Inlichtingen/sollicitaties

Het Rijksmuseum is van en voor iedereen. Daarom stellen wij ons tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen. Wij nodigen (alle) sollicitanten van harte uit te reageren.

Uw sollicitatie (met brief en cv) kunt u tot uiterlijk 30 maart 2020 insturen naar e-mailadres vacatures@rijksmuseum.nl o.v.v. de vacaturenaam. Voor vragen kunt u contact opnemen met Lieke Boers, personeelsadviseur op telefoonnummer 020 674 7304.

De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 8 april 2020, de tweede gesprekken vinden plaats op dinsdag 14 april 2020.

Projectmedewerker Bibliotheek Rijksmuseum
Door Redactie Historici.nl
Rijksmuseum| Wetenschappelijk medewerker
Door Redactie Historici.nl
Rijksmuseum: Conservator Werken op papier 20ste en 21ste eeuw
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.