Historici.nl

Gepubliceerd op 18-09-2020

Rijksmuseum van Oudheden: Assistent-Conservator Collectie Middeleeuwen

Het Rijksmuseum van Oudheden wil het centrale podium in Nederland zijn, waar de oudheid en de archeologie voor een divers publiek tot leven wordt gebracht. Door middel van tentoonstellingen, educatie, publieke activiteiten, wetenschappelijke bestudering en (inter)nationale uitwisseling verhaalt het museum over de relevantie van de Oudheid in heden en verleden. Het Rijksmuseum van Oudheden beheert collecties uit het Oude Egypte, het Oude Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld, Oud Europa en Nederland.

Bij de afdeling Collecties en Onderzoek ontstaat per 1 januari 2021 een tijdelijke vacature voor de functie van:

Assistent-Conservator Collectie Middeleeuwen

24 uur per week, voor een periode van drie jaar

Ambitie
In de periode 2021-2023 wil het RMO middels het project ‘Het jaar 1000’ een nieuw en begrijpelijk beeld gaan vormen van de periode rond het jaar 1000 in Nederland. Een inventarisatie van archeologische vondsten, resten van gebouwen en kunstobjecten uit de 10de en 11de eeuw en een synthese van het onderzoek daarnaar moet leiden tot een beeld dat we willen communiceren aan een groot en gevarieerd publiek via een tentoonstelling, een boek en een film.

De assistent-conservator zal in nauwe samenwerking met de conservator alle aspecten van dit project uitvoeren.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • zelfstandig onderzoek doen in Nederland en de regio’s Luik en Keulen naar objecten en bouwwerken uit de 10de en 11de eeuw;
 • inventariseren en documenteren van relevante objecten in RMO en andere museale collecties en adviseren over verder onderzoek en bruiklenen daarvan;
 • presenteren van het onderzoek in tekst en beeld voor boek en tentoonstelling.
 • met externe partijen realiseren van (audio-)visuele middelen en (film-)beelden voor de tentoonstelling;
 • functioneren in een projectteam waarin met diverse partijen, ook studenten en stagiaires, diverse elementen van het onderzoek worden uitgevoerd.

Opleidingseisen/competenties

 • u bent afgestudeerd archeoloog of kunsthistoricus op universitair niveau (MA) met een specialisatie in de Middeleeuwen, bij voorkeur van Nederland; kennis van de 10de en 11de eeuw heeft een voorkeur;
 • u hebt ervaring in het Nederlandse archeologische en museale werkveld en in het hanteren van archeologische objecten en kunstvoorwerpen;
 • u hebt affiniteit of ervaring met het maken van tentoonstellingen, publicaties en publieksoverdracht;
 • u beschikt over een actief en relevant netwerk met betrekking tot het archeologische en museale veld van Nederland en aangrenzende regio’s;
 • u beschikt over goede communicatieve vaardigheden, waaronder een goede beheersing van de moderne talen, in het bijzonder Duits en Frans;
 • u kunt goed zelfstandig werken en hebt organisatorische vaardigheden.

Arbeidsduur en aanstelling:
Het gaat om een tijdelijke functie voor 24 uur per week. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging van nog twee jaar. De functie is strikt projectgebonden.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.

De honorering van de functie is afhankelijk van leeftijd en ervaring conform de MuseumCAO, schaal 9 (minimaal € 2840 en maximaal € 3718 op basis van een 36-urige werkweek).

Solliciteren
Het RMO wil de culturele diversiteit binnen de organisatie vergroten en nodigt kandidaten die daaraan kunnen bijdragen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Lucas Petit, telefoon 071-5163149 of per mail l.petit@rmo.nl.

Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u zich wenden tot Simone Swertz, telefoon 071-5163190 of per mail s.swertz@rmo.nl.

Schriftelijke sollicitaties met CV kunt u onder vermelding van “assistent-conservator collectie Middeleeuwen” vóór maandag 5 oktober 2020 richten aan Rijksmuseum van Oudheden, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 11114, 2301 EC Leiden of per e-mail sturen naar Personeel@rmo.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.