Historici.nl

Gepubliceerd op 23-08-2016

Roggeveen Scriptieprijs 2016

Het bestuur van de Werkgroep CultuurHistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, stelt driejaarlijks de Roggeveen-scriptieprijs ter beschikking op het gebied van de humaniora van Zeeland, te weten cultuurgeschiedenis, architectuur- en kunstgeschiedenis en filosofie. De prijs is bedoeld als stimulans voor jong onderzoekstalent op deze onderzoeksterreinen.

De prijs is vernoemd naar vader en zoon Roggeveen, woonachtig in het 17de en 18de eeuwse Middelburg. Arent Roggeveen (-1679), een echte homo universale, was dichter, wiskundige met een buitengewone kennis van sterren- en aardrijkskunde en theorie van de zeevaart en vervaardigde een atlas van de westkust van Amerika. Zijn zoon Jacob (1659-1729) leidde in 1721 in opdracht van de West-Indische Compagnie een expeditie waarbij hij een jaar later bij toeval Paaseiland ontdekte. De veelzijdigheid van vooral Arent Roggeveen staat model voor de intellectuele nieuwsgierigheid van de hedendaagse onderzoeker op het gebied van Zeeuwse cultuurhistorie.

De uitreiking van de Roggeveen-scriptieprijs vindt plaats op vrijdag 9 december 2016. De winnaar ontvangt een bedrag van € 750,-. Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in het Jaarboek van het Zeeuws Genootschap. De tweede prijs bedraagt een bedrag van € 250,-.

Spelregels voor de toekenning

De inzendingen worden beoordeeld door een driekoppige jury van deskundigen. Bij de beoordeling zal belang worden gehecht aan inhoudelijke kwaliteit én originaliteit.

De scriptie dient in een digitale en in twee papieren versies vóór 30 september 2016 te worden ingediend bij de WCH en te zijn voorzien van een beknopte aanbeveling van de hoogleraar.

Klik hier voor het persbericht Roggeveenprijs 2016

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.