Historici.nl

Gepubliceerd op 09-01-2011

Romeinse Bronnen met betrekking tot de Nederlandse Geschiedenis online

Op 6 januari j.l. werd op het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) een mini-symposium georganiseerd ter gelegenheid van het vertrek van ING-collega Hans de Valk. Hij was de afgelopen drie jaar gedetacheerd op het KNIR als hoofd van de afdeling Geschiedenis. Hans, die op 4 januari j.l. de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, lanceerde ter plekke de aan hem opgedragen digitale versie van twintig delen (15.000 pagina’s) Romeinse bronnen met betrekking tot de Nederlandse Geschiedenis die door het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in de periode 1908-1995 is uitgeven.

De uitgave behelst vijf delen Kerkelijk Staatkundige toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen, zeven delen Romeinse Bescheiden betreffende de geschiedenis der Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, vier delen Archivalia in Italië, drie delen Nederlandse Kunstenaars en Geleerden in Italië en de Lettres de Francesco Capaccini 1828-1831.

Ga naar de Romeinse Bronnen met betrekking tot de Nederlandse Geschiedenis.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.