Historici.nl

Gepubliceerd op 04-05-2012

Samenwerken op het web: Public History online

Van 18 tot 22 april vond in Milwaukee, Wisconsin,  het jaarlijkse congres van de National Council on Public History plaats, dit jaar georganiseerd samen met de Organization of American Historians. Tìjdens één van de werkgroepen -Public History Online – Using the Web to Collaborate and Share- deed Gerben Zaagsma mee om de  ervaringen met de planning en bouw van de nieuwe versie van Historici.nl te delen en te bespreken.

 

 

Centraal stond daarbij de vraag hoe het internet op effectieve wijze gebruikt kan worden om geschiedenis online te presenteren en om een breed publiek te bereiken. In de weken voorafgaand aan het congres hadden alle deelnemers van de werkgroep al een beschrijving van hun project en een reflectie op deze vraag gepost op een speciaal hiervoor ingericht blog. Dat leverde een erg interessante uitwisseling op die werd voortgezet in Milwaukee.

 

Wat de discussie vooral interessant maakte was de grote diversiteit aan projecten en achtergronden. Zo waren er naast lokale en regionale projecten (bijvoorbeeld rond de voormalige Pullman autofabriek in Chicago en gedigitaliseerd erfgoed in Wisconsin) ook verschillende thematische projecten (zoals Baltimore 1968, dat zich richt op de gebeurtenissen in Baltimore na de moord op Martin Luther King). Historici.nl is weer een ander type project omdat het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en het Huygens ING, de initiators van de site, beogen een online community te creëren die zich niet op één specifieke plaats of thema richt.

 

Ondanks deze diversiteit aan projecten waren er wel een aantal gemeenschappelijke noemers. Hoe groot of klein een project ook is, de vraag hoe je publiek  te bereiken en aan je te binden is altijd belangrijk. Die vraag draait zowel om techniek en ontwerp (welk systeem kies je voor een website en hoe maak je een effectief en gebruiksvriendelijk ontwerp), als om communicatie in de breedste zin van het woord (hoe kunnen historici en IT-specialisten binnen een project effectief communiceren; hoe bereik je een beoogd publiek en in welk stadium van een project begin je met het adverteren van een nieuwe website).

 

De belangrijkste conclusies zijn dat het altijd om maat- en teamwerk gaat, waarbij een goed plan en duidelijke taakverdeling essentieel zijn, en dat het engageren van het publiek al ruim voor de officiële lancering van een online project begint en eigenlijk nooit ophoudt. Dat lijken open deuren maar zoals de discussie bewees kunnen veel projecten in Geschiedenisland hier nog veel leren.

 

In het slotdocument zijn alle conclusies van de discussie samengevat. Daarnaast bestaat het idee om een (online) boek met best practices te creëren. En duidelijk is nu al dat digitale geschiedenis en online projecten een erg prominente rol zullen gaan spelen in het volgende NCPH congres in Ottawa in 2013. Een mooie gelegenheid om ons dan met de nieuwe versie van Historici.nl te presenteren. Wordt dus vervolgd!

Meer over public history weten? Kijk ook eens op de nieuwe website van de onlangs opgerichte  International Federation for Public History.

 

Gerben Zaagsma, KNHG / Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Digital Humanities anno 2012
Door Gerben Zaagsma
Verslag Studiedag Digitale Geschiedenis
Door Gerben Zaagsma
European Social Science History Conference
Door Elise van Nederveen Meerkerk
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.