Historici.nl

Gepubliceerd op 26-01-2016

Spaanse meesters en overmeesteraars

Er zijn weinig zaken zo hardnekkig als nationale beelden en stereotypen. En ik kan het weten als Spaanse neerlandica in Nederland. Zodra het onderwerp van de Opstand ter tafel komt, moet ik mijn gesprekspartner er aan herinneren dat begrippen als ‘Spaanse bezetting’ of ‘Spaanse overheersing’ eerder passen bij de Tweede Wereldoorlog dan bij de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden waren de Nederlanden niet gewapend binnengevallen, maar rustig komen binnenwandelen. Het was destijds Willem van Oranje die met zijn Duitse soldaten de Nederlanden binnenviel!

Lees verder op de website van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Auteur: Dr. Yolanda Rodríguez Pérez (Universiteit van Amsterdam)

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.