Historici.nl

Gepubliceerd op 25-08-2020

Stadhuismuseum Zierikzee: Senior Projectleider Presentaties

Het Stadhuismuseum Zierikzee, het gemeentelijk museum van Schouwen-Duiveland, vertelt op eigentijdse wijze het verhaal van monumentenstad Zierikzee en van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het doet dat door middel van semipermanente presentaties, aangevuld met een uitgekiend en ambitieus programma aan wisseltentoonstelingen en activiteiten. Het museum heeft zijn naam te danken aan het gebouw waarin het is gehuisvest, namelijk het ruim 450 jaar oude voormalige stadhuis van Zierikzee.

Het Stadhuismuseum Zierikzee zoekt een gedreven en creatieve Senior Projectleider Presentaties die niet schroomt ook zelf de handen uit de mouwen te steken.

Senior Projectleider Presentaties

maximaal 24 uur per week

De senior projectleider presentaties heeft als kerntaken

 • Zorgdragen voor de organisatorische kant van alle presentaties van het Stadhuismuseum Zierikzee, de tijdelijke zowel als de vaste presentaties.
 • Per project samenstellen van het tentoonstellingsteam uit interne collega’s en/of externe deskundigen.
 • Projectwerkplannen opstellen en bewaken van de projectvoortgang.
 • Flexibel, creatief, stressbestendig, ondernemend én onderzoekend zijn.
 • Zelfstandig overleg voeren met de conservator of de gastconservator en met de medewerker collectiebeheer over lopende en komende projecten (controle lopende planning en (mede) opstellen toekomstige projectplannen).
 • Indien nodig in overleg met de conservator zelfstandig verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar het tentoonstellingsonderwerp en/of objecten.
 • Tekst- en beeldredactie in het kader van tentoonstellingen: begeleidende publicaties en promotioneel materiaal.
 • Zorgdragen voor het beschikbaar zijn van accurate en correcte vertaling van de tentoonstellingsteksten.
 • Bewaken van het juiste gebruik van de huisstijl van het Stadhuismuseum in presentaties, tentoonstellingen, publicaties en op het www en het adviseren van de directeur over nieuwe toepassingen.
 • Waar mogelijk en/of wenselijk samenwerken met de andere musea op Schouwen-Duiveland.

Aan kennis en vaardigheden beschikt de nieuwe senior projectleider over

 • HBO/WO opleiding museologie (bijvoorbeeld Reinwardt Academie), met specialisatie presentatie en/of educatie, aangevuld met andere relevante studies op vergelijkbaar niveau.
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met het realiseren van tentoonstellingsprojecten in een vergelijkbare functie.
 • Ervaring in het geautomatiseerde collectieregistratiesysteem AdLib en in de Adobe programma’s als InDesign en Photoshop (Illustrator strekt tot aanbeveling).
 • Aantoonbare ervaring met het presenteren van objecten in een historische of kunsthistorische context.
 • Aantoonbare ervaring met het zelfstandig doen van inhoudelijk onderzoek.
 • Aantoonbare ervaring met het zelfstandig produceren van inhoudelijke publicaties bij tentoonstellingen.
 • Goed thuis in de Nederlandse taal, in woord en in schrift.
 • Vergelijkbare kennis van de Engelse en/of Duitse taal strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring met het werken met vrijwilligers.

De senior projectleider presentaties dient

 • Overleg te voeren met de collega’s / vaste medewerkers en vrijwilligers binnen het Stadhuismuseum over zaken betreffende zijn/haar vakterrein.
 • Deel te nemen aan divers overleg met collega musea en archieven die raakvlakken hebben met de aandachtsgebieden en activiteiten van het Stadhuismuseum met betrekking tot het presenteren van collecties, binnen de kaders van het algemeen vastgestelde museumbeleid.
 • Contacten te onderhouden met collega medewerkers presentatie.
 • Het museum daar waar nodig te vertegenwoordigen in vakorganisaties binnen de sector.

De senior projectleider presentaties heeft

 • Beslissingsbevoegdheid inzake de presentatie van objecten en de toepassing van teksten en beeldmateriaal in de presentaties van het Stadhuismuseum.
 • De taak binnen de organisatie van het Stadhuismuseum mede het handelen volgens de Ethische Code voor musea te bewaken.

De functie is ingeschaald op maximaal schaal 9 van de Museum CAO (€ 3.718 bij een fulltime vervulling). In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor twaalf maanden geboden. Bij gebleken voldoende geschiktheid behoort een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.

Neem voor inlichtingen over deze vacature contact op met Albert A.J. Scheffers, directeur-bestuurder van het Stadhuismuseum Zierikzee via directie@stadhuismuseum.nl of via 0111-454464.

SOLLICITEER!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.