Historici.nl

Gepubliceerd op 01-02-2021

Stadsmuseum Rhenen: Bestuurslid

Stadsmuseum Rhenen is een levendige en inspirerende ontmoetingsplek voor geschiedenis en cultuur. Het huist, samen met de VVV, in een van de mooiste monumenten van Rhenen: het Oude Raadhuis, hartje historische stad. Het museum exploiteert ook een Museumcafé en Trouwzaal.

Het jonge Stadsmuseum Rhenen zit vol ambities. Sinds de opening, eind 2018, timmert het enthousiast aan de weg met zijn vaste presentatie, en organiseert het jaarlijks diverse exposities en activiteiten. Publiek maakt zo kennis met de verrassend rijke en (voor velen) verborgen geschiedenis van Rhenen. Het museum presenteert het kleine stadje Rhenen als onderdeel van (inter)nationale gebeurtenissen en netwerken.

De collectie bestaat uit archeologische topstukken, gebruiksvoorwerpen uit de rijke stadshistorie, maar ook kunst: vooral schilderijen, tekeningen en prenten. In een eigentijdse vormgeving en met boeiende verhalen krijgt publiek het beeld van Rhenen als stad van schatten, strijd en schoonheid.

Het museum richt zich zowel op inwoners van Rhenen en de regio, als op toeristen. Die toeristen komen vooral in het zomerseizoen naar Rhenen, zeker ook vanwege zijn schilderachtige ligging tussen Rijn en Utrechtse Heuvelrug.

De stichting Het Oude Raadhuis Rhenen – die zowel Stadsmuseum Rhenen als de VVV Rhenen onder haar hoede heeft – is op zoek naar een nieuw

Bestuurslid

ca. 4 uur per week (onbezoldigde functie)

We komen graag in contact met belangstellenden voor de functie van algemeen bestuurslid. Dit met ingang van, bij voorkeur, april 2021.

Eigen inkomsten
Stadsmuseum Rhenen is de opvolger van het gemeentelijk Museum Het Rondeel, en krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente Rhenen. Daarnaast genereert het zo’n € 60.000 aan eigen inkomsten. Het team bestaat uit ca. 35 vrijwilligers en wordt aangestuurd door een betaalde directeur.

Het museum is een netwerkorganisatie die volop samenwerking zoekt – lokaal, regionaal en nationaal – op gebied van exposities, evenementen, toerisme en communicatie. Daarbij wil het slim gebruik maken van fondsen en subsidies. Het museum heeft een ANBI-status, en accepteert de Museumkaart.

De gemeente Rhenen heeft voor de jaren 2021-2023 een nieuw toeristische visie ontwikkeld, samen met o.a. Stadsmuseum en VVV Rhenen. Inzet is een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid, en een grotere toeristische aantrekkingskracht. Dit zal leiden tot meer aandacht voor het cultureel erfgoed van Rhenen en voor de schoonheid van het landschap. Doel is de verhoging van toeristisch bezoek, meer oog voor en genieten van cultuurhistorie van Rhenen en meer deelname aan recreatie, ook door de inwoners van Rhenen en de regio zelf.

Profiel van het nieuwe bestuurslid
Wegens het vertrek van een van de bestuurders zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in belangstellenden met kennis van én een netwerk in het domein van erfgoed en cultuur.

Hoewel we op zoek naar een algemeen lid, zouden we blij zijn met extra bagage op specifieke aandachtsgebieden.

Kader
Het bestuur is voorwaardenscheppend en beleidsvormend, bestaat uit 5 personen.
Het bestuur heeft de uitvoering van de werkzaamheden gedelegeerd aan een betaalde kracht, de directeur, en een team van ca. 35 vrijwillige medewerkers.
Het bestuur werkt volgens de Governance Code Cultuur.
De functie is onbezoldigd.

Algemeen profiel van het nieuwe bestuurslid

 • Affiniteit met de missie van de stichting
 • Ervaring met het bestuurlijk werk
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft voldoende tijd voor de maandelijkse vergaderingen en overige activiteiten.
 • Tot aanbeveling strekt bekendheid met Rhenen, zijn inwoners, zijn geschiedenis en erfgoed.
 • Kennis en ervaring op tenminste een van onderstaande terreinen heeft onze extra belangstelling:
  • Communicatie
  • Recreatie/toerisme
  • Juridische zaken
  • Fondsenwerving

Beschikbaar per april 2021 (bij voorkeur).

Procedure & informatie
Wij zien uw motivatie met CV graag tegemoet voor 22 februari 2021, gericht aan de voorzitter van het bestuur, Mirjam Groenendijk, m.groenendijk@freeler.nl. Bij de keuze van kandidaten wordt gestreefd naar diversiteit. Voor meer informatie over de vacature en/ of de stichting kunt u eveneens terecht bij de voorzitter, M 06 531 517 66. De kennismakingsgesprekken zijn gepland voor 4 en 5 maart 2021.

Meer informatie over het museum, jaarverslagen etc. vindt u op www.stadsmuseumrhenen.nl.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie de website.

Bestuurslid – Huygensmuseum
Door Redactie Historici.nl
Stadsmuseum Almelo| Directeur
Door Redactie Historici.nl
Provincie Utrecht: Beleidsmedewerker Erfgoed
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.