Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 15-11-2017

Stage-vacature: Communicatie KNHG

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is  de beroepsorganisatie voor historici IN Nederland en Vlaanderen.  Het verbindt historici en komt op voor de belangen van het vak. We mengen ons in het publieke debat op thema’s die onze leden belangrijk vinden.

Het KNHG creëert ontmoetingsplaatsen waar historici  kennis uitwisselen:  in levende lijve op congressen, ‘in druk’,  en online zoals  BMGN – Low Countries Historical Review en www.historci.nl, die gratis toegankelijk zijn voor alle historici. Dat kunnen studenten zijn,  onderzoekers, docenten, archivarissen, museummedewerkers en andere historici. Het KNHG werkt nauw samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW). Standplaats van de stage is Amsterdam.

We bieden stagiairs en vrijwilligers ruimte om een netwerk op te bouwen in de historische wereld en ervaring op te doen die hun positie op de arbeidsmarkt versterkt.

Wij zoeken per 15 februari 2018:

STAGIAIR(E) COMMUNICATIE  (16-24 u pw)
een meeloop/meewerkstage voor een periode van vijf tot zes maanden

Wat bieden we?

In deze stage leer je verschillende aspecten van het communicatievak kennen en doe je waardevolle werkervaring op in een inspirerende historische onderzoeks- en werkomgeving. In overleg kan er een stageopdracht opgesteld worden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Onderhouden van website en sociale media van KNHG;
  Ondersteunen bureaumedewerkers bij evenementen  KNHG (expertmeetings,
  voorjaarscongres, etc.);
 • Meedenken over ontwikkelen en uitvoeren van (meerjarige) communicatieplannen ;
 • Meewerken aan het realiseren van communicatiemiddelen;
 • Teksten schrijven, beeldmateriaal selecteren;
 • Contact onderhouden met leveranciers;
 • Assisteren bij overige werkzaamheden .

Gewenst profiel

 • Student WO bij voorkeur in de richting Geschiedenis, Communicatie en/of Marketing;
 • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands/Engels);
 • Goede sociale en contactuele vaardigheden;
 • Enthousiast, nieuwsgierig en zelfstandig;
 • Flexibel inzetbaar (soms ook in de avond vanwege een evenement).

Heb je belangstelling? Stuur een korte motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae vóór 20 december 2017 naar Antia Wiersma, directeur KNHG, antia.wiersma@huygens.knaw.nl

De gesprekken vinden plaats in de week van 8 januari.

Stagiair(e) Communicatie KNHG
Door Redactie Historici.nl
Stagevacature| Historici.nl & communicatie KNHG
Door Redactie Historici.nl
Stagevacature| Historici.nl & communicatie KNHG
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.