Historici.nl

Gepubliceerd op 14-02-2014

Stageplaats: Bewerken van het archief van het KNHG Den Haag

Het Koninklijk Nederlands Historisch genootschap (KNHG), opgericht in 1845, is de grootste en oudste beroepsvereniging voor professionele historici. Het KNHG zet zich in voor de organisatie van de beroepsgroep en de bevordering van de geschiedwetenschap. Meer dan 1100 historici zijn lid: academici, studenten, onderwijzers, en historici werkzaam in musea, archieven, bibliotheken en de erfgoedsector. Voor de hele historische gemeenschap, in maar ook buiten Nederland, geeft het KNHG het wetenschappelijke A-tijdschrift BMGN – Low Countries Historical Review uit, dat gedrukt en online in Open Access verschijnt op www.bmgn-lchr.nl. Ook is het KNHG, samen met het Huygens ING, initiatiefnemer van www.historici.nl, dé startpagina voor professionele historici. Daarnaast organiseert het KNHG jaarlijks bijeenkomsten en congressen, in 2013 over de recente geschiedenis van mensenrechten, twee eeuwen vrouwen in Nederland en over digitale geschiedenis. Het KNHG mengt zich actief in maatschappelijke discussies die voor historici en voor de historische wetenschap van belang zijn.

Het KNHG heeft een bestuur waarin historici met een uiteenlopende achtergrond zitting hebben. Het dagelijkse werk wordt uitgevoerd door de staf van het KNHG-bureau in Den Haag, onder leiding van de directeur. Het KNHG werkt nauw samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) en het International Committee of Historical Sciences (ICHS/CISH.

Stageplaats bewerken archief KNHG Den Haag

Het KNHG heeft een eigen archief dat bestaat uit de documentaire neerslag van de activiteiten die in de loop van de tijd zijn uitgevoerd. Het oudste deel van het archief is na bewerking (ordenen en beschrijven van het archief) ondergebracht bij het Utrechts Archief waar het door belangstellenden geraadpleegd kan worden. Het jongste deel van het archief (vanaf ongeveer 1970) bevindt zich nog in het KNHG-bureau in Den Haag. Voordat het overgedragen kan worden aan het Utrechts Archief dient het te worden bewerkt.

Van de stagiaire wordt verwacht dat hij/zij een bewerkingsplan voor het archief maakt en het archief op een wetenschappelijk verantwoorde wijze ordent en beschrijft. De werkzaamheden vinden plaats onder supervisie van KNHG bestuurslid Prof. dr. Charles Jeurgens (Universiteit Leiden). Het KNHG kent een stagevergoeding. Reiskosten worden vergoed. Aanvang van de stage: zo snel mogelijk.

Interesse in deze stage? Neem dan contact op met dr. Leonie de Goei, directeur van het KNHG.

Geen gevonden
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.