Historici.nl

Gepubliceerd op 09-11-2021

Stageplaats bij KNAW Humanities Cluster: Public Health & Public Protest: Gevechten rond sensorische overlast in Nederland, 1750-1850

Klachten over stank- en geluidsoverlast zijn van alle tijden. Maar wanneer en waarom protesteren mensen eigenlijk? Wanneer ontstaat ‘sensory overload’ en hoe hangt dat gevoel samen met ontwikkelingen op het gebied van ‘public health’ en medische wetenschap? De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het digitaliseren van historische bronnen: daardoor kunnen we dit soort vragen op veel bredere schaal onderzoeken. In het lopende Golden Agents-project digitaliseert het Amsterdam Archief duizenden akten van notarissen: een rijke bron voor het sociale leven van de vroegmoderne tijd. Daarnaast hebben we gedigitaliseerde overzichten van petities, waarin boze en verontruste burgers protesteren bij de overheden. En dan zijn er nog bronnen uit de medische geschiedenis die meer inzicht kunnen bieden in wat nu precies bedreigend werd gevonden aan ‘miasma’s’ (ziekte-dragende walmen) en welke ‘geurstrategieën’ werden gevonden om de stank de baas te blijven.

In NL-Lab doen we onderzoek naar (onder meer) geurgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, milieugeschiedenis en politieke cultuur. We zijn op zoek naar een stagiair die met ons mee wil draaien in lopend onderzoek, uitgedaagd wil worden door een multidisciplinaire aanpak, wil experimenteren met digitale onderzoeksmethode(s) en historische reconstructies, en last but not least: het leuk vindt om mee te werken aan een concrete output van het onderzoek. We denken dan aan een bijdrage aan twee soorten output: een (publieks)wetenschappelijke publicatie en de vormgeving van een geurentocht door Amsterdam in de zomer van 2022 (samenwerking met Odeuropa, Amsterdam Museum, Mediamatic).

Voor de onderzoeksgroep NL-Lab zoekt het Humanities Cluster van de KNAW:

1 stagiaire (m/v)

Binnen de stage houd je je bezig met:
• Zelfstandig archiefonderzoek in drie bronnencorpora (petities, notarisarchieven, apothekershandboeken)
• Verslaglegging en mondelinge presentatie van je onderzoeksresultaten;
• Bijdragen aan een gezamenlijke publicatie op het snijvlak van Public Health en Public Protest;
• Bijdragen aan een geurenroute door Amsterdam (zomer 2022, in samenwerking met Mediamatic).

De startdatum van de stage is in overleg. De omvang ligt, naar wens, tussen de 12 EC
(minimum) en 30 EC (maximum).

Wat vragen wij?

Wij zoeken een enthousiaste (onderzoeks)masterstudent uit de geesteswetenschappen met:
• Een open onderzoekshouding;
• Interesse in de politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis, milieugeschiedenis en/of wetenschapsgeschiedenis van Nederland;
• Basisvaardigheden op het vlak van digitale analyse, of de bereidheid om deze te leren;
• Goede schrijfvaardigheid;
• Een zorgvuldige en secure werkwijze;
• Een communicatieve, proactieve en zelfstandige werkhouding;
• Vertrouwdheid met oud (eind18e/vroeg19e-eeuws) Nederlands schrift

Wat bieden wij?

Wij bieden een actieve begeleiding van studenten, met het oog op loopbaanperspectieven.
Daarnaast krijg je een bescheiden stagevergoeding.

Geïnteresseerd?

Stuur een korte motivatie en CV naar NL-Lab projectmanager Floor Meijer
(floor.meijer@huc.knaw.nl). Voor vragen kun je op hetzelfde adres terecht.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.