Historici.nl

Gepubliceerd op 19-06-2017

Stagevacature: Archivering actuele Nederlandse websites (Deadline 1 juli)

Stageplaats student(e) Geschiedenis / Mediastudies
Archivering actuele Nederlandse websites

Koninklijke Bibliotheek
(Najaar 2017)

De Koninklijke Bibliotheek streeft ernaar om een zo representatief mogelijk deel van het Nederlandse web te bewaren in haar webcollectie. Het belangrijkste criterium om een website te archiveren is de waarde als Nederlands cultureel erfgoed: het belang van het verzamelde digitale object voor de bestudering van de Nederlandse geschiedenis en cultuur en actuele trends nu en in de toekomst. Op dit moment beoogt de KB een speciale webcollectie van “actuele websites” op te bouwen. Deze collectie omvat sites uit het Nederlandse webdomein die een bron of reflectie zijn van een actueel en misschien omstreden fenomeen in de maatschappij. Hierbij valt te denken aan extreme denkbeelden, nepnieuws en sites van complotdenkers. Deze websites kunnen online voorbodes zijn van nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en als zodanig de moeite waard om bewaard te worden voor toekomstig onderzoek. Er is een voorlopige selectie samengesteld van 500 sites. Het is de bedoeling dat deze selectie kritisch zal worden bekeken, geanalyseerd, beschreven en gearchiveerd. De aangeboden stageplaats is een uitstekende manier om kennis te maken met gearchiveerde websites als historische bron, webarchivering en actuele fenomenen in de digitale cultuur van Nederland.

Wij zoeken een nieuwsgierige stagiair(e) voor het najaar van 2017 (vanaf 1 september) die ons zal assisteren bij het opbouwen, beschrijven en analyseren van deze collectie.

De stageopdracht: (de te verrichten taken en werkzaamheden)

 1. Onderzoek doen naar actuele websites ten behoeve van de inhoudelijke opbouw van de webcollectie;
 2. Het schrijven van een collectieverantwoording en een plan van aanpak, het leveren van een actieve bijdrage aan kennisvorming rond dit onderwerp;
 3. Het maken van een netwerkanalyse van de collectie met als doel de selectie te verbeteren;
 4. Kennis opdoen van webarchivering en het gebruik van born-digital historische bronnen;
 5. Deelnemen aan de activiteiten van de afdeling en kennissessies;
 6. Het schrijven van een stageverslag, het houden van een presentatie en het schrijven van een publicatie over de collectie.

Wij vragen:

 1. Student(e) Geschiedenis, Mediastudies, Security Studies, ICT of een andere studie met een historische, journalistieke of ICT-component;  
 2. Interesse in actuele fenomenen op het web en nieuwe onderzoeks- of webtechnieken;
 3. Een scherp oog voor de historische waarde van digitale bronnen en het web;
 4. Onderzoeks-, schrijf- en ICT-vaardigheden;

Beschikbaar voor drie dagen in de week voor (minimaal) drie maanden in de periode vanaf 1 september 2017 tot 1 januari 2018

Wij bieden:

 1. Opdoen van onderzoeksvaardigheden op het gebied van actuele fenomenen op het web;
 2. Kennis van digitale bronnen en webarchiveringstechnieken;
 3. Professionele stagebegeleiding;
 4. Kennismaking met de werkzaamheden van de Koninklijke Bibliotheek;
 5. Stage- en reiskostenvergoeding.

Reageren kan door vóór 1 juli 2017 een motivatie en CV te mailen aan webarchivering@kb.nl

https://www.kb.nl/organisatie/vacatures-en-stages/stageplaats-studente-geschiedenis-mediastudies

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.