Historici.nl

Gepubliceerd op 15-11-2017

Wij zoeken een Stagiair Webredactie en Communicatie!

Voor de website Historici.nl zoeken wij een

Stagiair Webredactie en Communicatie
(16-24 uur per week)

Historici.nl is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers, studenten, docenten, archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden vinden hier het laatste nieuws, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties, en bijdrages over onderzoek en actualiteit van andere historici. Historici.nl bevordert kennisdeling en discussie tussen historici en historisch geïnteresseerden. Daarnaast laat de site aan het grote publiek zien dat geschiedenis er toe doet. Historici.nl is een initiatief van KNHG en Huygens ING, maar is redactioneel onafhankelijk.

Taken:

  • Ondersteunen van de webredacteur in het verzamelen, beoordelen en plaatsen van content
  • Het redigeren en zelf schrijven van bijdragen
  • Ondersteuning van het netwerk van correspondenten dat aan de website is verbonden
  • Ondersteuning in de uitvoering van het communicatiebeleid

Gewenst profiel:

  • Student WO bij voorkeur in de richting Geschiedenis
  • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands/Engels)
  • Goede sociale en contactuele vaardigheden
  • Enthousiast, nieuwsgierig en zelfstandig

Meer informatie over Huygens ING is te vinden op www.huygens.knaw.nl; over het KNHG op www.knhg.nl. Standplaats van de stage is Amsterdam.

We zoeken per 1 maart een stagiair die minimaal 2 dagen per week beschikbaar is, voor een periode van ten minste drie maanden. In overleg kan er een stageopdracht opgesteld worden.

Heb je belangstelling? Stuur een motivatiebrief vergezeld van een curriculum vitae uiterlijk 14 december 2017 naar Kayleigh Goudsmit, Webredacteur Historici.nl: kayleigh.goudsmit@huygens.knaw.nl. De gesprekken vinden plaats in januari.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.