Historici.nl

Gepubliceerd op 03-04-2017

Stagevacature: Stagiair historische beleidsanalyse

De Fryske Akademy is een multidisciplinair instituut voor de geestes- en sociale wetenschappen, dat zich richt op de casus Fryslân. De Akademy bestudeert veranderingsprocessen in het Fries, meertaligheid, geschiedenis en regionale identiteit in heden en verleden. Als zodanig verricht de Fryske Akademy fundamenteel en vernieuwend onderzoek met een direct maatschappelijk nut. De Akademy levert vernieuwende wetenschappelijke prestaties en ontwikkelt digitale onderzoeksinstrumenten en collecties, waarmee hij de Friese casus voor het regionale, landelijke en internationale voetlicht brengt. Hierbij werkt zij samen met diverse nationale en internationale instituten. De Fryske Akademy is gelieerd aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam.

De Fryske Akademy zal in nauwe samenwerking met de Sociaal Economische Raad (SER) NoordNederland een balans opmaken van diens zilveren jubileum. De SER Noord-Nederland zal in het bredere geheel van ons poldermodel en onze ruimtelijke-economische beleidstradities geplaatst worden. Daarnaast zullen de totstandkoming en de effecten van een aantal beleidsadviezen door middel van process tracking gevolgd worden. Voor dit onderzoeksproject zoeken wij een:

Stagiair historische beleidsanalyse (min. 20 uur p/w)

voor een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden. Als stagiair vervul je een belangrijke rol in het onderzoek.

Taken
– Interviews met beleidsmakers en -adviseurs
– Bronnenonderzoek naar de impact van beleidsadviezen
– Analyseren van kwalitatieve gegevens
– Meeschrijven aan een essay over 25 jaar SER Noord-Nederland

Functie-eisen
– Je studeert contemporaine geschiedenis, bestuurskunde, economische geografie of een aanverwante studie; bij voorkeur zoeken wij een Research Masterstudent(e)
– Goede vaardigheden in het afnemen van kwalitatieve interviews
– Zelfstandig kunnen vinden en analyseren van beleidsinformatie en het helder rapporteren daarover
– Interesse in sociaaleconomisch beleid
– Ambitie om wetenschappelijk onderzoek te verrichten
– Een werkhouding die resultaatgericht, zelfstandig én teamgericht is

Wat wij bieden
Wij bieden een goed georganiseerde stageplaats die ingebed is in een netwerk van overheidsinstellingen, musea, archieven, onderzoeks- en erfgoedinstellingen. Dit geeft je de gelegenheid een netwerk op te bouwen in (Noord-)Nederland. Je kunt praktische ervaring opdoen met evaluatief beleidsonderzoek. Je krijgt praktische begeleiding maar hebt ook de ruimte voor eigen inbreng en initiatief. De stagevergoeding bedraagt max. € 275,- per maand. Voor reiskosten is een vergoeding beschikbaar.

Inlichtingen
Meer informatie over de functie-inhoud is te verkrijgen bij dr. Marijn Molema, (06) 17453663, e-mail: m.molema@fryske-akademy.nl. Website: www.fryske-akademy.nl.

Sollicitatie
Je kunt je motivatiebrief en cv vóór 1 maart 2017 versturen naar Marijn Molema: m.molema@fryskeakademy.nl; o.v.v. ‘stagiair historische beleidsanalyse’.

www.fryske-akademy.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.