Historici.nl

Gepubliceerd op 21-12-2023

Stagiair HISGIS – Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief is een voorloper op het gebied van technische en inhoudelijke innovatie voor het vindbaar en bruikbaar maken van historisch cultureel erfgoed. Gaat jouw hart hier ook sneller van kloppen? Dan hebben wij een heel uitdagende stageopdracht voor je, waar je mogelijk op kunt afstuderen.

Samenvatting: Identificeren en duurzaam koppelen van bronnen over 500 jaar historisch grondgebruik van Het Utrechts Archief binnen een Historisch Geografisch Informatiesysteem (HISGIS).

Wat ga je doen?

HUA is voornemens een historisch geografische dataset op te nemen in de collectie en doorzoekbaar te maken op zijn website voor onderzoekers en geïnteresseerden. Deze digitale GIS-dataset is samengesteld uit verschillende archieven en collecties die bij Het Utrechts Archief berusten, door onderzoeker Ad van Ooststroom. Het bevat informatie over historisch grondbezit en -gebruik in de provincie Utrecht over de afgelopen 500 jaar. Het doel van deze stageopdracht is om bij te dragen aan het beter vindbaar en bruikbaar maken van deze historische waardevolle dataset voor toekomstige onderzoekers.

In nauwe samenwerking met medewerkers van HUA en onderzoeker Ad van Oostroom werk je aan de volgende taken:

  • Bronverwijzing: het nauwkeurig vastleggen van bronverwijzingen voor elke vermelding in de dataset. Dit houdt in dat jij in de originele archiefstukken (of scans hiervan) op zoek gaat naar de relevante broninformatie.
  • Koppeling: het leggen van duurzame koppelingen tussen de dataset en de bijbehorende archiefdocumenten. Vele archiefdocumenten zijn al gescand, beschreven en hebben een unieke URL (een website link). Jij gaat straks een koppeling maken tussen de unieke URL’s van relevante documenten op de website van Het Utrechts Archief en de dataset van Ad van Ooststroom.
  • Voor zo ver er nog geen scans zijn van archiefmateriaal dat in de dataset voorkomt, draag je deze stukken voor voor verwerking in onze Archiefbank (een service van HUA waarbij archiefstukken kunnen worden gedigitaliseerd).

Een uitgebreide inhoudelijke beschrijving van deze klus vind je op: https://docs.hualab.nl/Samenvatting-AdvanOoststroom-HISGIS-onderzoek.pdf

Je werkzaamheden starten liefst met ingang van februari 2024 voor de duur van 4 tot 5 maanden gedurende 4 of 5 dagen per week. Een precieze invulling kan nog in verder overleg worden bepaald.

Wie zoeken we?

  • Je bent een HBO/WO student geschiedenis, archiefschool of een vergelijkbare studie met interesse in historische bronnen.
  • Je hebt interesse in historisch onderzoek en het koppelen van data.
  • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kunt nauwkeurig en gestructureerd werken.
  • Fijn als je oude handschriften kunt lezen of bereid bent dit te leren. Het gebruik van software voor automatische handschriftherkenning (zoals Transkribus) kan je hierbij helpen. Ook biedt HUA regelmatig een gratis cursus paleografie aan waar je leert oude handschriften te lezen.

Wat bieden wij?

Bij Het Utrechts Archief ben je als stagiair volwaardig lid van het team. We bieden je een dynamische werkomgeving, waarin veel ruimte is voor eigen initiatief. Deze stageopdracht biedt een unieke kans om waardevolle ervaring op te doen in archiefonderzoek, historische dataverwerking en het toegankelijk maken van historische gegevens.

We bieden een stagevergoeding van € 500,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.

Het Utrechts Archief vindt diversiteit en inclusie belangrijk en wil daarom iedereen welkom heten, ongeacht leeftijd, geaardheid en achtergrond en met of zonder arbeidsbeperking. Onze kernwaarden zijn: verbindend, duurzaam, betrouwbaar en toegankelijk.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan jouw motivatie met CV op naar vacature@hetutrechtsarchief.nl. Vermeld hierbij in het onderwerp ‘Stage HISGIS ’.

Voor meer informatie over de inhoud van de stage kan je contact opnemen met Rick Companje, specialist digitale dienstverlening via r.companje@hetutrechtsarchief.nl.

We zien je reactie graag zo spoedig mogelijk binnenkomen. Gesprekken zijn gepland voor 22 of 23 januari 2024.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.