Historici.nl

Gepubliceerd op 04-05-2021

Stichting Laurenskerk – Directeur

De Stichting Laurenskerk heeft tot doel:

 1. De instandhouding van de Grote of Sint-Laurenskerk en bijgebouwen als monument volgens de Monumentenwet.
 2. De exploitatie van het gebouw als maatschappelijk en cultureel centrum ten dienste van de gehele Rotterdamse bevolking.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige directeur is het stichtingsbestuur op zoek naar kandidaten voor deze functie.

Schets van de organisatie
Het grootste deel van de week is de Laurenskerk beschikbaar voor bezoek door toeristen, verhuur en culturele activiteiten. Op de religieuze dagen is de kerk in gebruik door de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum.

De directeur zorgt voor het artistieke en zakelijke beleid om de hierboven genoemde statutaire doelen te realiseren. Afgeleid hiervan is het diens taak om te zorgen voor continuïteit in bedrijfsvoering en het aantrekken van externe middelen. Voor de uitvoering van deze taken heeft de directeur de beschikking over een kleine organisatie van een kleine 6 fte, verdeeld over negen medewerkers, waarin de volgende taken zijn belegd:

 • Culturele programmering
 • Administratie en beheer
 • Marketing en relatiebeheer
 • Sales
 • Onderhoud
 • Gastheerschap

Wij zijn op zoek naar een

Directeur

32 tot 36 uur per week

Zij/hij is het boegbeeld van de stichting: het gezicht naar buiten.

We verwachten een echte ambassadeur voor het gebouw en de activiteiten die er in plaatsvinden. Het bestuur legt twee accenten in de taken van de directeur:

 1. een stevige rol in de marketing en sales, en het aantrekken van middelen;
 2. en als inhoudelijke portefeuille wil het bestuur de erfgoedfunctie van het gebouw bij de directeur beleggen.

De inkomsten van de stichting komen uit verhuur, opbrengsten van activiteiten, subsidies en fondsen. Met deze inkomsten wordt het pand onderhouden als monument. De stichting bevindt zich daarmee in een spanningsveld dat er enerzijds grote kosten zijn in onderhoud, en anderzijds er een sterke concurrentie is in de verhuurmarkt.

De directeur wordt bijgestaan door een betrokken stichtingsbestuur dat opereert volgens de uitgangspunten van de Code Cultural Governance.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Onderhoudt de relaties met huurders, subsidiënten (met name de gemeente Rotterdam), sponsors, de Vereniging van Vrienden enzovoorts.
 • Is de eerste adviseur van het stichtingsbestuur. In die hoedanigheid bereidt de directeur de volgende plannen voor ter vaststelling door en in het bestuur:
  • een jaarplan met begroting (waarin onder meer opgenomen: deelplannen voor onderhoud, culturele evenementen en commerciële activiteiten);
  • een meerjarenbeleidsplan;
  • andere plannen, door het bestuur te bepalen;
  • inhoudelijk en financieel jaarverslag (jaarrekening).
 • Verantwoordelijk voor beleid, implementatie en optimalisatie van alle financiële, administratieve, facilitaire en organisatorische zaken.
 • Verantwoordelijk voor de fondsenwerving en is verantwoordelijk voor de verhoging van de eigen inkomsten door de doorontwikkeling en realisatie van een model voor cultureel ondernemerschap.
 • Verantwoordelijk voor compliance: ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving (onder andere ANBI, Monumentenwet en externe verslaggeving).
 • Voert de secretarisrol uit voor verwante stichtingen (Gemeentefonds, Beleggingsfonds enzovoorts).
 • Werkt aan de realisatie van een open, inclusieve en diverse organisatie met heldere structuren en processen.

Profiel

 • Academisch werk- en denkniveau, door opleiding en werkervaring.
 • Een sterk ontwikkeld organisatievermogen (strategisch als het kan, ‘hands on’ als het moet).
 • Goed in delegeren, structureren en managen.
 • Affiniteit met het werkterrein van de Laurenskerk.
 • Een sterk zakelijk, financieel, analytisch en beleidsmatig inzicht.
 • Verstand van monumentenzorg en erfgoed.
 • Zorgvuldig op inhoud, proces en relatie.
 • Doortastend, collegiaal en consensus gericht: oog voor de verschillende belangen en rollen van de betrokkenen rond de Laurenskerk en daar op een respectvolle manier oplossingen voor kunnen vinden.
 • Relevante werkervaring op zakelijk en fondsenwervend gebied en bij voorkeur een netwerk in de fondsenwereld.
 • Ervaring in een organisatie van professionals en vrijwilligers binnen een culturele of fondsenwervende instelling.
 • Een cultureel ondernemer met ervaring op het snijvlak van markt en cultuur die de juiste doelgroepen kan aanspreken en die (betalend) publiek kan interesseren voor de activiteiten van de Laurenskerk.
 • Koersvast, integer en een positieve, flexibele en overtuigende persoonlijkheid: een echt boegbeeld.

Wat hebben we te bieden?

 • Een van de mooiste banen in Rotterdam op het snijvlak van commercie, cultuur en monumentenbeheer.
 • We bieden een aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast contract na wederzijdse tevredenheid.
 • De functie is gewaardeerd in schaal 12 van de CAO PKN (max € 5.551 per maand bij 36 uur per week). Daarnaast bieden we vakantiegeld en een dertiende maand en aansluiting bij pensioenfonds PFZW.
 • Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.

Procedure
Het bestuur heeft de voorkeur van een overlap tussen de nieuwe en de vertrekkende directeur van een maand. Dat betekent dat de gewenste datum van indiensttreding 20 september 2021 zal zijn.

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 26 mei (hele dag, 1ste ronde) en 2e woensdag 2 juni 2021 (in de middag, 2de ronde). Het bestuur streeft er naar om in de bestuursvergadering van 21 juni 2021 de benoeming te bekrachtigen.

Voor een goede oriëntatie op de functie is een informatiepakket beschikbaar dat is op te vragen op het e-mailadres info@laurenskerkrotterdam.nl.

Voor vragen over de vacature of de procedure kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie Frederique Veldman op telefoonnummer 06 42 32 05 26 of email: flv@frederiqueveldman.nl.

Uw brief, gericht aan het bestuur, moet uiterlijk 16 mei 2021 binnen zijn op het e-mailadres info@laurenskerkrotterdam.nl.

Meer informatie

Directeur – Zandvoorts Museum
Door Redactie Historici.nl
Stichting Historisch Centrum Westergo: Directeur
Door Redactie Historici.nl
Streekmuseum Krimpenerwaard| Directeur / Conservator
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.