Historici.nl

Gepubliceerd op 17-08-2021

Stichting Texels Museum: Kwartiermaker Collectie Texel

Stichting Texels Museum (STM) trekt met haar vier musea jaarlijks zo’n 450.000 bezoekers. Museum Kaap Skil verhaalt over zeegeschiedenis. In het museum wordt de rol van Texel zichtbaar in de Nederlandse en internationale maritieme geschiedenis. De betekenisvolle, historische ligging en topcollectie maken het museum het middelpunt van grote, belangrijke wereldverhalen. De Oudheidkamer is een klein museum in het centrum van Den Burg. Het is één van de oudste huizen van Texel, authentiek ingericht met mooie objecten van Texelaars én met een bijzondere kruidentuin. Ecomare is een nationaal en internationaal erkend instituut op het gebied van zeehonden- en vogelopvang en het grootste bezoekerscentrum van de wadden. Op Vuurtoren Texel in De Cocksdorp kan men genieten van een geweldig uitzicht over Texel, de Noordzee en Unesco Werelderfgoed Waddenzee.

Maak de verbinding met erfgoed. Stichting Texels Museum zoekt een nieuwsgierige

Kwartiermaker Collectie Texel

24 uur per week

Naast de collecties die binnen STM geregistreerd zijn, is nog veel meer erfgoed op en van het eiland. Dit erfgoed is verspreid over een viertal musea, een historische vereniging en particulieren. Om de toekomst van het Texels erfgoed veilig te stellen, is het allereerst van belang de totale ‘collectie Texel’ vast te stellen. Hiervoor worden de deelcollecties van de genoemde stakeholders in kaart gebracht. Zo ontstaat een completer beeld van het verleden en heden van het Texels erfgoed. Daarnaast is een nieuw depot voor de collecties van STM heel wenselijk. Hier ligt de kans om de voordelen van een centraal depot op het eiland te inventariseren. Via de Coronaregeling van het Mondriaanfonds kan het museum voor de duur van een jaar een Kwartiermaker Collectie Texel aanstellen. Deze neemt het voortouw in de inventarisatie van de deelcollecties en van de mogelijkheden, eisen en kosten voor het centrale depot. Dit alles moet resulteren in een rapport waarin de deelcollecties beschreven worden, naast een programma van eisen voor een depot en een plan van aanpak om dit te realiseren en te financieren.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Met alle betrokken partijen vaststellen wat de collectie Texel is, en alle deelcollecties typeren en categoriseren;
 • Per deelcollectie samen met de eigenaar/beherende partij vaststellen welke objecten in aanmerking komen voor een verbetering in de bewaarcondities en ontsluiting;
 • Ook hierbij signaleren waar hiaten zijn en een optimaliseringstraject formuleren;
 • Aanbevelen hoe optimaal om te gaan met dit erfgoed en de partijen hiermee op weg helpen naar een duurzamere toekomst van het erfgoed;
 • Programma van eisen opstellen voor een centraal depot voor waardevolle en kwetsbare objecten.

We bieden:

 • Dynamische en inspirerende werkomgeving;
 • Ondersteuning van kundige collega’s;
 • Een salaris conform schaal 9 van de Museum cao;
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • Een contract voor de periode van 1 jaar.

Als je jezelf moet omschrijven dan ben je:

 • Nieuwsgierig en bereid op zoek te gaan naar nieuwe perspectieven;
 • In staat draagvlak te creëren bij diverse partijen;
 • Verbindend en proactief;
 • Resultaatgericht.

Je hebt:

 • Een hbo/wo-opleiding op het gebied van erfgoed/collecties;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkings- vaardigheden.

Informatie en sollicitatie
Meer informatie kun je vinden op onze websites: kaapskil.nloudheidkamertexel.nlecomare.nlvuurtorentexel.nl, en texelsmuseum.nl. Voor mondelinge informatie kun je terecht bij Floortje Zijm, personeelszaken (0222-317741).

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kun je richten aan: Stichting Texels Museum, t.a.v. Corina Hordijk, artistiek directeur, Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, of per e-mail via directiesecretariaat@texelsmuseum.nl o.v.v. Vacature Kwartiermaker collectie Texel. Je kunt solliciteren t/m 3 september 2021. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 en 9 september 2021.

Solliciteer!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.