Historici.nl

Gepubliceerd op 28-04-2021

Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden – Bestuurslid

De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden bevordert de bekendheid van de bijzondere collecties onder een breed publiek. Daarnaast verschaft zij middelen voor instandhouding, conservering, uitbreiding en digitalisering van die collecties. In dat verband beoordeelt het bestuur aanvragen van conservatoren van de UBL voor financiële ondersteuning. Dat vereist deskundigheid op diverse wetenschappelijke gebieden.

Wij zoeken voor de Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden twee nieuwe

Bestuursleden

4 vergaderingen per jaar 

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) is een internationaal toonaangevende wetenschappelijke bibliotheek met collecties van wereldformaat en met geavanceerde diensten voor onderwijs en onderzoek. De UBL staan wereldwijd bekend om hun bijzondere collecties, die naast hun rol voor onderwijs en onderzoek ook een belangrijke maatschappelijke en culturele functie hebben.

De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden bevordert de bekendheid van de bijzondere collecties onder een breed publiek. Daarnaast verschaft zij middelen voor instandhouding, conservering, uitbreiding en digitalisering van die collecties. In dat verband beoordeelt het bestuur aanvragen van conservatoren van de UBL voor financiële ondersteuning. Dat vereist deskundigheid op diverse wetenschappelijke gebieden.

Jaarlijks organiseert de Vriendenstichting diverse activiteiten om de band met de donateurs warm te houden.

Het bestuur komt gemiddeld viermaal per jaar bijeen in één van de gebouwen van de UBL. De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal twee maal vier jaar.

De Stichting Vrienden van de UBL zoekt nieuwe bestuursleden (onbezoldigd) met deskundigheid en relevant netwerk op één van de volgende terreinen:

  • Hedendaags en/of historisch Japan.
  • Europese prenten en tekeningen vanaf 1500.

en tevens

  • Betrokkenheid bij de bijzondere collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden.
  • Betrokkenheid bij de Universiteit Leiden.

Wie geïnteresseerd is, of nadere informatie wil: gaarne vóór 22 juni 2021 contact zoeken met Els Jacobs, voorzitter van de Stichting. Ook studenten kunnen reageren op deze vacature.

Meer informatie

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.