Historici.nl

Gepubliceerd op 29-08-2017

Student-Assistenten Historische Steekproef Nederlandse bevolking (IISG)

De functie richt zich op verschillende activiteiten binnen het invoerproces van de HSN. Het gaat hierbij om de invoer van bevolkingsregisters en militieregisters Bij de bevolkingsregisters om het invoeren van volledig verzamelde levenslopen en de controle van reeds ingevoerde levenslopen, bij de militieregisters gaat het om het controleren van aangeboden scans en het invoeren van de lengte en andere gegevens uit deze bron in de HSN database.

Requirements

  • Studerende aan een historische opleiding, master niveau
  • Bij voorkeur ervaring met archiefwerk, met name historische registers
  • Bij voorkeur demografische geschiedenis als bijvak of als hoofdrichting

Bekijk hier de volledige vacature.

www.iisg.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.