Historici.nl

Gepubliceerd op 19-09-2018

Studieadviseur aan de afdeling geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam (0,7 Fte)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zoekt een studieadviseur voor de afdeling geschiedenis.

Als studieadviseur voor de afdeling Geschiedenis in de ESHCC verzorg je voorlichting, advisering en begeleiding van een zeer diverse internationale studentpopulatie die naast Nederlandse studenten veel internationale studenten uit een groot aantal verschillende landen omvat.

Studieadvisering kan gaan over studieplanning, studiemethode, studiekeuze, (uitzonderingen op) de Onderwijs- en Examenregeling, vrijstellingen, keuzemogelijkheden, loopbaankeuzes en bijzondere omstandigheden die van invloed zijn op de studievoortgang.

Je kan tot 5 oktober per e-mail solliciteren naar (Office.history@eshcc.eur.nl) aan mw. M.J.A. Knegtmans o.v.v. ”vacature studieadviseur Geschiedenis”.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Vacature: Studieadviseur, Universiteit Utrecht
Door Redactie Historici.nl
Erasmus Universiteit| Bureaucoördinator
Door Redactie Historici.nl
Studieadviseur Geesteswetenschappen
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.