Historici.nl

Gepubliceerd op 04-10-2022

Studieadviseur Geesteswetenschappen

Functieomschrijving

De faculteit Geesteswetenschappen zoekt een Studieadviseur per 1 januari 2023.

Het team Studieadvies bestaat uit 18 studieadviseurs en is werkzaam in de vier departementen van de faculteit Geesteswetenschappen. Gezamenlijk zetten zij zich in voor kwalitatief goede begeleiding van studenten. De studieadviseurs dragen bij aan het bevorderen van studiesucces en het voorkomen van studievertraging en uitval. Zij volgen en begeleiden studenten in de ontwikkeling van hun studieloopbaan. Als studieadviseur ben je werkzaam bij het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, met als extra doelgroep alle inkomende uitwisselingsstudenten van de faculteit Geesteswetenschappen.

Het takenpakket bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • Studenten adviseren over studie, planning, examenprogramma’s, bindend studieadvies en studievaardigheden. De studieadviseur begeleidt studenten bij studiegerelateerde en persoonlijke problemen die van invloed zijn op de studie;
 • intake en begeleiding van functiebeperkte studenten;
 • voorlichting geven aan studiekiezers en studenten;
 • overleggen met docenten, tutoren en andere begeleiders over individuele studenten;
 • monitoren van de studievoortgang van individuele studenten en studentgroepen en zorgdragen van accurate verslaglegging;
 • studievoortgangscontrole van internationale studenten met een visum;
 • indien nodig meedenken over verbetering van communicatie richting studenten, onderwijsprocessen, onderwijsprogrammering en roostering van de opleiding;
 • deelnemen aan onderwijsoverleggen en –projecten.

Functie-eisen

Je beschikt over het volgende:

 • Een afgeronde academische opleiding;
 • minstens drie jaar ervaring in het begeleiden en adviseren van (internationale) studenten;
 • bij voorkeur ervaring op het gebied van beleidsontwikkeling en kennis van wet- en regelgeving en werkprocessen in het hoger onderwijs;
 • een toegankelijke en enthousiaste houding;
 • luistert en stelt de juiste vragen;
 • initiatiefrijk, flexibel en ondernemend;
 • oog voor detail en tegelijkertijd een overstijgende blik, zodat zowel de belangen van de studenten als van de organisatie in het oog worden gehouden;
 • uitstekend in de Nederlandse en Engelse taal zowel mondelijk als schriftelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband van 0,8 fte voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren hoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.
Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 2.960,- en maximaal € 4.670,- (schaal 10 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband.Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.
Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 6.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat. Bij de faculteit Geesteswetenschappen wordt gewerkt vanuit de kernwaarden professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbondenheid en veiligheid. De bedrijfsvoering van de faculteit Geesteswetenschappen is georganiseerd in meerdere ketens. Eén van deze ketens is de keten Onderwijs en Studentzaken (OSZ), waarbinnen de afdeling van de studieadviseurs is ondergebracht.

Additionele informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Ivana Cerovecki (teamleider Studieadvies GW) via I.Cerovecki@uu.nl.

Solliciteren

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.