Historici.nl

Gepubliceerd op 25-04-2018

Studieadviseur Open Universiteit (0,6 fte)

Functieomschrijving
U adviseert de student over de haalbaarheid van het persoonlijke studieplan en over de aanvraag van eventuele vrijstellingen in de bachelor. Daarbij ligt de focus op de studievoortgang. U volgt de studenten proactief en treedt bij vertraging in overleg met de student over alternatieve studiepaden of andere oplossingen. U heeft minimaal één maal per jaar contact met de studenten over het persoonlijk studieplan. U voert overleg met docenten, tutoren en eventuele andere begeleiders over individuele studenten. U draagt zorg voor een accurate dossiervorming over de studievoortgang van de student.
U analyseert klachten en knelpunten binnen het onderwijsprogramma en het examenreglement en adviseert de opleidingsmanager en/of onderwijscoördinator hierover. Daarnaast levert u een bijdrage aan de onderwijsevaluaties en de rapportages daarover. Tevens levert u een bijdrage aan het voorlichtingsmateriaal. Tot slot blijft u actief op de hoogte van ontwikkelingen binnen de opleiding, domeinen/disciplines en studieadvisering.

Functie-eisen
U beschikt minimaal over een afgeronde wo bachelor of HBO opleiding. U heeft bij voorkeur kennis van en/of sterke affiniteit met de opleidingen waarop de vacature betrekking heeft. U heeft ervaring met digitale media en kunt deze inzetten in de communicatie met studenten. U functioneert zowel zelfstandig als in teamverband. U beschikt over een analytisch denkvermogen en goede contactuele vaardigheden. U bent integer, flexibel, stressbestendig en oplossingsgericht. U bent een enthousiaste persoon met een proactieve houding. U beschikt over een goed empathisch vermogen voor het begeleiden van studenten.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris wordt afhankelijk van uw ervaring en kwalificaties vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 9 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 3.722,= bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

Het dienstverband is voor de duur van 1 jaar.

Werkgever
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken ruim 600 medewerkers. De OU heeft vijftien vestigingen in Nederland, en zes in België. De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma’s met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt.
De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een top 2 positie in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website.

Faculteit CenR
De faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van cultuurwetenschappen en rechtswetenschappen. In deze twee wetenschapsgebieden biedt zij bachelor- en masteropleidingen aan. De faculteit streeft naar integratie van inhoudelijke en onderwijskundige vernieuwing van het onderwijsaanbod, waarbij een sterk accent wordt gelegd op digitale hulpmiddelen en een elektronische leeromgeving.
Het bachelor- en masteronderwijs van het wetenschapsgebied Cultuurwetenschappen bevat disciplinaire en interdisciplinaire cursussen uit de disciplines filosofie, (cultuur)geschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde. In deze onderwezen vakgebieden vindt onderzoek plaats dat is ondergebracht in het programma ’Waarde en waardering van cultuur’.
Het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen verzorgt binnen de faculteit een academische bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, het schakelprogramma Schakelzone recht en een hbo-opleiding Rechten. Het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen kent vier hoofdgebieden: het privaatrecht, het staats- en bestuursrecht, het strafrecht en het internationaal & Europees recht. Daarnaast bouwt het wetenschapsgebied Rechtswetenschappen aan de verwevenheid van onderwijs en onderzoek binnen het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’.

Additionele informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Veronique Maessen-Florax, Directeur bedrijfsvoering, tel.: 045-5762185, e-mail: veronique.maessen@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website: www.ou.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.