Historici.nl

Gepubliceerd op 26-09-2016

Studiemiddag over de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog in Nederland en België

Het ‘Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap’ en ‘EersteWereldoorlog.nu’ nodigen u uit voor een studiemiddag over de geschiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog in Nederland en België. De middag vindt plaats naar aanleiding van het verschijnen van het volgende nummer van de BMGN – Low Countries Historical Review, met daarin een forumdiscussie over de Eerste Wereldoorlog.

Wanneer: 10 oktober 2016
Locatie: Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam
Tijd: 13.30 – 16.30 uur

Deelname aan de studiedag is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@eerstewereldoorlog.nu

Programma

Ontvangst vanaf 13.30 uur met koffie/ thee

1. 14.00 uur – 14.30 uur
Paul Moeyes (Hogeschool van Amsterdam)
Inleiding. De rol van de verschillenden landen in 1914 – 1918 uitgelegd aan de hand van (spot)prenten

2. 14.30 – 14.50 uur
Antoon Vrints (Universiteit Gent)
Van niemandsland tot de ‘grote klaprozenexplosie’. Twee decennia onderzoek over België in de Eerste Wereldoorlog, 1995-2014

3. 14.50 – 15.10 uur
Kees Ribbens (Erasmus Universiteit Rotterdam & NIOD)
De oorlog van de ‘ander’. De onbeduidendheid van WO1 in het collectieve geheugen van Nederland

4. 15.10 – 15.30 uur
Nico Wouters (Universiteit Gent & CEGESOMA, Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij)
Brave little Historians. De honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België

15.30 – 16.00 uur: pauze

5. 16.00 – 16.30 uur
Forumdiscussie op basis van stellingen, onder leiding van Paul Moeyes

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.