Historici.nl

Gepubliceerd op 01-12-2014

Studiemiddag: Publiek en privaat. Inkomenssteun in Nederland van de vroegmoderne tijd tot nu

Wie zorgt voor mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien? Zijn dat overheden, particuliere organisaties, of mensen in de directe omgeving? Die vraag is door de geschiedenis heen actueel gebleven en steeds op verschillende manieren beantwoord, ook nu. Terwijl Nederland zoekt naar oplossingen voor de toekomst, onderzoeken jonge historici hoe en waarom deze taken steeds opnieuw werden verdeeld. Op 23 januari 2015 organiseert het KNHG samen met jonge historici de studiemiddag Publiek en privaat, waar zij hun inzichten delen en bespreken met elkaar en andere experts op dit terrein. Aan de orde komen armenzorg in de vroegmoderne tijd, studiefinanciering sinds de achttiende eeuw, en pensioenen en georganiseerd overleg sinds de Tweede Wereldoorlog. Op welke manier en waarom verschoven telkens weer de verantwoordelijkheden tussen privaat en publiek, en tussen lokaal en nationaal? En wat betekent dat voor onze onderzoeksagenda?

Programma

12.30-13.00 Ontvangst

13.00-13.15  Introductie door dagvoorzitter Wouter Marchand (RUG)

13.15- 14.00 Sessie 1: Armenzorg en studiebeurzen op de overgang van de vroegmoderne naar de moderne tijd. Daniëlle Teeuwen (WUR) en Ruben Schalk (UU), Referent: Toon Kerkhoff (UL)

14.00-14.45 Sessie 2: De verhouding privaat naar publiek in de studiefinanciering en overlegorganen in de twintigste eeuw. Pieter Slaman (UL) en Robert Vonk (RIVM), Referent: Jeroen Touwen (UL)

14.45-15.15 Koffie/thee

15.15-16.00 Sessie 3: Discussie met referenten en publiek over drie stellingen:

  • Private voorzieningen reageren flexibel en efficiënt op veranderingen in maatschappelijke behoeften, publieke inkomensvoorzieningen niet
  • Private voorzieningen gaan gepaard met een gedetailleerde overheidsregulering
  • Ingrijpende verschuivingen tussen publiek en privaat worden veroorzaakt door sociale en economische crises

16.00-16.30 Slotbeschouwing, conclusies en onderzoeksagenda, Dirk Jan Wolffram (RUG)

16.30-17.00  Afsluitende borrel

Datum: 23 januari 2015, Locatie: Huygens ING Den Haag, Aanmelden via info@knhg.nl. De toegang gratis, maar aanmelden is niet vrijblijvend, We rekenen op uw komst. Bij verhindering graag een bericht via info@knhg.nl of 070-3240363.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.