Historici.nl

Gepubliceerd op 23-09-2014

Subsidie: Aanpassing in de Vrije competitie geesteswetenschappen

Het gebiedsbestuur van NWO Geesteswetenschappen heeft besloten om per 1 januari 2015 de doorlopende indiening van de Vrije competitie geesteswetenschappen te beëindigen. Vanaf januari vindt er voor de Vrije competitie geesteswetenschappen jaarlijks één beoordelingsronde plaats; daarbinnen is vooraanmelden verplicht.

Tot de invoering van jaarlijkse rondes is besloten omdat onderzoekers duidelijkheid wensen over de termijn waarbinnen hun aanvraag wordt beoordeeld. Tot eind december 2014 geldt nog de huidige werkwijze en kunnen nog uitgewerkte aanvragen worden ingediend. Over deze aanvragen neemt het gebiedsbestuur van NWO Geesteswetenschappen uiterlijk in juni 2015 een besluit.

Wie vanaf 1 januari 2015 wil meedingen in de Vrije competitie geesteswetenschappen moet eerst een vooraanmelding indienen. De eerste deadline voor vooraanmeldingen zal zijn op 1 april 2015. Aanvragers van geselecteerde vooraanmeldingen worden vervolgens uitgenodigd om hun uitgewerkte voorstel uiterlijk op 1 september 2015 in te dienen.

Voor vragen kunt u terecht bij:

Rosemary van Kempen, r.vankempen@nwo.nl, tel: 070 3440862
Sander Steeman, s.steeman@nwo.nl, tel: 070 3440567

NWO subsidie voor onderzoek naar de wortels van het poldermodel
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2022
Door Redactie Historici.nl
NWO stimuleert optimale toegang tot onderzoeksdata
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.