Historici.nl

Gepubliceerd op 23-03-2020

Summer School Migratie en rampen in Nederland Hedendaagse kwesties vanuit historisch perspectief

Geschiedenis kan worden gezien als een verhaal van mensen in beweging. Historici bestuderen de oorzaken en gevolgen hiervan op regionaal, nationaal en internationaal niveau voor alle betrokken. In de huidige maatschappelijke debatten over migratie worden migratiestromen vaak als een ongeëvenaarde bedreiging voor de ontvangende samenlevingen voorgesteld. Door toekomstige migratiestromen als gevolg van klimaatverandering zullen deze problemen alleen maar toenemen. De samenhang tussen deze twee fenomenen – migratie en rampen – is niet nieuw. Historische migratie- en rampenstudies bieden langetermijnperspectieven op hoe samenlevingen veerkracht toonden in tijden van conflict, onzekerheid en tegenspoed.

In deze summer school treden vooraanstaande historici uit Nederland en Vlaanderen op die de vraag behandelen hoe de Nederlandse samenleving in het verleden is omgegaan met moeilijke omstandigheden door rampen en migratie. Tijdens het vijfdaagse programma wordt een overzicht geboden van de verschillende benaderingen binnen historische migratie- en rampenstudies, met speciale aandacht voor nieuwe methoden afkomstig uit de digital humanities. Het programma maakt deelnemers bekend met het gebruik van primaire bronnen en digitale tools bij het uitvoeren van historisch onderzoek. Tenslotte biedt het de deelnemers de kans om in gesprek te treden met beleidsmakers en medewerkers van NGO’s die betrokken zijn bij deze thematiek en om te reflecteren op de rol de historici kunnen spelen in maatschappelijke discussies die buiten de universiteit plaats vinden.

Praktische informatie
De summer school is gericht op bachelor studenten uit Nederland en Vlaanderen en zal plaatsvinden van 6 t/m 10 juli 2020 in Utrecht. Dagelijks zullen er van 9:00 tot 17:00 colleges zijn. De primaire voertaal is Nederlands, maar een aantal onderdelen zullen in het Engels zijn. De summer school is te volgen voor 3 of 5 studiepunten (ECT), afhankelijk van of deelnemers een essay schrijven of enkel een presentatie geven.

Aanmelding
Aanmelden is mogelijk tot 1 mei 2020 via dit formulier. Je dient ook een korte motivatiebrief te schrijven van minimaal 100 en maximaal 400 woorden. Deze kan via het formulier worden geüpload. Voor deelname wordt 25 euro inschrijfgeld gevraagd. Verder zijn er geen kosten aan deze summer school verbonden en zijn lunches inbegrepen. Voor vragen kun je contact opnemen met t.riswick@let.ru.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.