Historici.nl

Gepubliceerd op 25-08-2021

TextielMuseum: Hoofd MuseumZaken

Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf. Het is de enige plek ter wereld waar design, kunst, mode, erfgoed én innovatie op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie van inspirerende tentoonstellingen, educatieve programma’s en het gespecialiseerde TextielLab voor onderzoek en productie maakt het museum uniek in zijn soort. In het TextielLab werken (inter)nationale ontwerpers, architecten, kunstenaars en veelbelovende studenten samen met onze textielexperts om de eindeloze mogelijkheden van materialen en technieken te ontdekken.

Het museum is volop in beweging. We zijn van start met een ambitieus vernieuwingsprogramma, dat de komende jaren gefaseerd uitgerold wordt. In het toekomstige museum staat het maakproces centraal, waarbij het museum zich sterker maatschappelijk zal positioneren op gebied van duurzaamheid en innovatie. Zo creëren we een plek waar iedereen kan ontdekken, experimenteren, zelf maken en leren.

Het museum is op zoek naar een

Hoofd MuseumZaken

36 uur per week

Het TextielMuseum vormt samen met Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg (inclusief Vincents Tekenlokaal) de erfgoedkoepel Stichting Mommerskwartier. Deze drie organisaties maken gebruik van een shared service model voor financiën, HRM en facilitaire zaken. Het TextielMuseum heeft – naast de stafafdelingen Marketing & Communicatie en Development – twee afdelingen: MuseumZaken en het TextielLab. Deze afdelingen worden ieder aangestuurd door een afdelingshoofd. Beide hoofden treden op als integraal manager en ressorteren direct onder de directeur van Stichting Mommerskwartier, die tevens als directeur van het TextielMuseum functioneert en de instelling representeert. De afdelingshoofden opereren binnen hun mandaten en de kaders van het door de directie vastgestelde beleid. Zij vertalen dit in concrete plannen en activiteiten en zetten de aan hun beschikbaar gestelde mensen en middelen hiervoor optimaal in.

De afdeling MuseumZaken bestaat uit 24 medewerkers, een aantal vrijwilligers, uitzendkrachten, stagiaires en een pool rondleiders. Het Hoofd MuseumZaken stuurt 16 medewerkers direct aan. De medewerkers leveren input voor en dragen zorg voor de uitvoering van het museumbeleid, het collectiebeleid, het educatieve beleid, de voorbereiding en uitvoering van tentoonstellingen, evenementen, educatieve programma’s, publicaties, coördinatie fotografie, publieksontvangst, horeca en toezicht.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Als Hoofd MuseumZaken ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de strategische doelen van het museum in beleid en het implementeren en concretiseren van dat beleid in meerjarige beleidsplannen en afdelingsplannen. Je stelt jaarlijks kwantitatieve en kwalitatieve afdelingsdoelen op, monitort deze gedurende het jaar en bent verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarbegroting. Je maakt deel uit van het managementoverleg van Stichting Mommerskwartier en van het museum, bereidt voorstellen op integrale wijze voor en draagt zorg voor een goede afstemming van visie en plannen met de directeur en het afdelingshoofd TextielLab.
 • Je bent als integraal manager verantwoordelijk voor mensen en middelen. Je geeft coachend en op resultaatgerichte wijze leiding aan de medewerkers, haalt het beste in ze naar boven en legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Daarbij behartig je de personele aangelegenheden van de afdeling en houdt beoordelings- en planningsgesprekken.
 • Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte inrichting van de afdeling, draagt zorg voor een adequate overleg- en communicatiestructuur en voor vastlegging en handhaving van de werkprocessen op de verschillende taakvelden.
 • Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het opstellen, organiseren en uitvoeren van een dynamisch en samenhangend tentoonstellings- en evenementenprogramma in nauw overleg met de directeur, de programmamanager en de developer, alsmede voor de uitvoering van een uitgebreid educatief programma.
 • Tot je verantwoordelijkheden behoort een goede uitvoering van het behoud, beheer en de ontsluiting van de gehele collectie. Je organiseert tentoonstellingen en coördineert de totstandkoming van publicaties. Je draagt zorg voor de ontwikkeling van de bibliotheek en het kenniscentrum.
 • Je onderhoudt een relevant netwerk, verricht representatieve taken en verzorgt lezingen, presentaties en publicaties.
 • De deelprojecten die onderdeel uitmaken van het meerjarige vernieuwingsprogramma, bevinden zich momenteel danwel in de uitvoeringsfase danwel in de concrete planvormingsfase. Je werkt mee aan de uitvoering van het vernieuwingsprogramma in nauw overleg met het afdelingshoofd TextielLab, de programmamanager, developer, marketeer en de directeur.

Wat breng je mee

 • Je hebt aantoonbare kennis van / ervaring in het museale veld op het gebied van presentatie en publiekszaken. Je hebt kennis van en/of affiniteit met design, kunst, erfgoed en textiel.
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding op het gebied van erfgoed, cultuurgeschiedenis of (kunst)geschiedenis.
 • Je bent een integraal manager die makkelijk schakelt tussen strategie en operationele zaken. Je hebt minimaal vijf jaar leidinggevende ervaring in een soortgelijke functie. Daarbij heb je ervaring met projectmatig werken en wetenschappelijk onderzoek.
 • Je bent een open, verbindende leider die empathie toont in de samenwerking met anderen. Je bent een teamplayer en hebt oog voor draagvlak.
 • Je voelt je thuis in een organisatie in beweging. Je hebt een flexibele instellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen.
 • Je bent zeer taalvaardig (aantoonbare schrijf- en redactionele ervaring), beheerst de Engelse taal uitstekend en bij voorkeur een tweede vreemde taal.
 • Je beschikt over creativiteit, besluitvaardigheid en overtuigingskracht.
 • Klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, (cultureel) ondernemerschap en samenwerken zijn competenties die wij bij al onze medewerkers zoeken en passen vanzelfsprekend ook bij jou.

Wat kun je van ons verwachten
Wij bieden ons nieuwe Hoofd MuseumZaken een interessante functie met veel verantwoordelijkheid in een dynamische werkomgeving met betrokken medewerkers. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar (met uitzicht op verlenging). Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de Museum cao. De functie is gewaardeerd op schaal 13, waarmee het salaris bij een 36-urige werkweek afhankelijk van leeftijd en ervaring minimaal € 4.099,- en maximaal € 5.913,- bruto per maand bedraagt. Daarnaast ontvang je 8% vakantiegeld, 3,4% eindejaarsuitkering en 194,4 vakantie uren (op basis van 36 uur). Wanneer je meer dan 12 kilometer enkele reis moet reizen naar je werklocatie kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming in je reiskosten. Je pensioen wordt ondergebracht bij het ABP. Als werkgever hanteert Stichting Mommerskwartier een beleid van gelijke kansen.

Daarbij wil het TextielMuseum een inclusief museum zijn voor iedereen. Gelijkheid en diversiteit vinden wij belangrijk en we zetten ons in om een organisatie en plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. Wij nodigen alle geïnteresseerden van harte uit te reageren.

Sluitingsdatum
Je kunt je sollicitatie (CV en motivatiebrief) sturen naar info@maartjebroekhans.nl tot en met zondag 12 september 2021.

Extra informatie
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Eerste gesprekken staan gepland op 28 september 2021, tweede gesprekken op 8 oktober 2021.

Zie voor extra informatie www.textielmuseum.nl en www.werkenbijmommerskwartier.nl. Of neem contact op met Maartje Broekhans, 06-18254470.

Je reactie is zeer welkom
Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam. Contactpersoon voor deze vacature is Maartje Broekhans, telefoon 06-18254470, info@maartjebroekhans.nl. Mocht je zelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht je ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, neem dan contact op met Maartje Broekhans.

Solliciteer!

Meer informatie over de organisatie: zie onze website.

Hoofd Museumzaken – TextielMuseum
Door Redactie Historici.nl
Directeur – Regionaal Archief Tilburg
Door Redactie Historici.nl
Directeur – Regionaal Archief Tilburg
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.