Historici.nl

Gepubliceerd op 04-12-2015

‘The road to power’ van Marga Klompé, Margaret Thatcher en Angela Merkel

Hoe kwamen Marga Klompé, Margaret Thatcher en Angela Merkel aan de macht? Deze kwestie stond centraal in een door Carla van Baalen en Margit van der Steen georganiseerde internationale workshop die deel uitmaakte van het congres ‘The Europe of Women’. Sprekers waren prof. dr. Mirjam van Reisen (Universiteit van Tilburg), dr. Anneke Ribberink (Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. dr. Birgit Meyer (Hochschule Esslingen) over respectievelijk Marga Klompé, Margaret Thatcher en Angela Merkel.

De workshop vond plaats op 27 november 2015. Het congres The Europe of Women werd georganiseerd door de Faculteiten der Letteren en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen en vond plaats op 26 en 27 november 2015 in Nijmegen.

Lees het verslag op de website van de RU.

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.