Historici.nl

Gepubliceerd op 03-10-2012

‘Three Strands Twisted’. Europe’s Byzantine Past, Present and Future – Oratie Paul Stephenson

Vrijdag 19 oktober 2012 houdt prof. dr. Paul Stephenson zijn oratie, getiteld ‘Three Strands Twisted. Europe’s Byzantine Past, Present and Future’, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Paul Stephenson (Londen, 1969) is sinds 1 augustus 2011 hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Met zijn algemene deskundigheid op het gebied van de middeleeuwse geschiedenis en zijn specialisme Byzantijnse geschiedenis vormt hij de verbindende schakel tussen twee onderzoeksprogramma’s van de Letterenfaculteit met een nadrukkelijke focus op het antieke Rome en de reacties op Rome in het Westen en Oosten.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.