Historici.nl

Gepubliceerd op 16-07-2013

Toptijdschrift wetenschapsgeschiedenis Isis komt naar Nederland

Isis, het wereldwijd leidende tijdschrift op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, komt naar Nederland. Floris Cohen, hoogleraar Vergelijkende Geschiedenis van de Natuurwetenschap en verbonden aan het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht, zal vanaf medio 2014 de redactie aanvoeren. Het Huygens ING te Den Haag en Museum Boerhaave in Leiden hebben de komst van Isis naar Nederland financieel mede mogelijk gemaakt. Beide instellingen leveren een recensieredacteur. Met het binnenhalen van Isis presenteert de Nederlandse driehoek Descartes Centre – Huygens ING – Museum Boerhaave zich als een hub van internationale wetenschapsgeschiedenis.

Isis is in 1912 in Gent opgericht door de wetenschapshistoricus George Sarton. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verhuisde het tijdschrift naar de Verenigde Staten en groeide daar uit tot het officiële tijdschrift van de History of Science Society (HSS). Isis verschijnt vier keer per jaar en publiceert naast artikel en op het gebied van de geschiedenis van de natuurwetenschap, geneeskunde en techniek ook nieuws op het vakgebied, opinies en een grote hoeveelheid recensies van pas verschenen boeken. Met de komst naar Nederland zullen als Isis – recensieredacteuren gaan optreden dr. Eric Jorink, onderzoeker bij het Huygens ING en onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de Universiteit Leiden, en dr. Ad Maas, conservator bij Museum Boerhaave.

Behalve de Universiteit Utrecht, het Huygens ING en Museum Boerhaave heeft ook de Stichting AMMODO de komst van Isis naar Nederland financieel mede mogelijk gemaakt.

www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/isis.html
www.descartescentre.com
www.huygens.knaw.nl
www.museumboerhaave.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.