Historici.nl

Gepubliceerd op 13-05-2019

Transcribent Nationaal Archief (10-20 uur)

Het Nationaal Archief (NA) is een innovatief project gestart met semi automatische handschriftherkenning. Voor het trainen van de transcriptiesoftware zijn correcte mens gemaakte transcripties nodig. Door een partij in Vietnam worden de scans getranscribeerd. Deze transcripties moeten worden nagekeken en gecorrigeerd.
Hiervoor wordt een transcriptie-team ingericht. Het team wordt aangestuurd door een coördinator en valt onder de afdeling Digitalisering van het NA. Voor dit project in het Nationaal Archief op zoek naar 5 transcribenten.

Van de transcribent wordt verwacht

 • Je beschikt over een eigen computer waar de software van Transkribus kan worden geïnstalleerd. Zie voor de software: https://transkribus.eu/Transkribus/
 • De werkzaamheden worden op een eigen (thuis)locatie uitgevoerd.
 • Aanwezig te zijn bij de startbijeenkomst op 27 mei a.s. in het Nationaal Archief te Den Haag waarin uitleg wordt gegeven over het project, Transkribus en de transcripties-conventie.

Kennis en ervaring

 • Je hebt bij voorkeur een historische of geesteswetenschappelijke studie volgt of heeft gevolgd.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het transcriberen van vroegmodern handgeschreven archiefmateriaal.
 • Je bent in staat scans van notarieel archief uit de 19e eeuw te transcriberen.
 • Je bent in staat scans van overgekomen brieven en papieren van de VOC te transcriberen (waarvan circa 10 % uit de 17e en 90% uit de 18e eeuw).
 • Er mogen in de transcripties na controle en correctie door de transcribent niet meer dan 0,5 procent van de karakters (inclusief spaties) fout zijn.

Naast een CV wordt gevraagd twee voorbeelden van transcripties aan te leveren. Het NA zal na voordracht 2 scans sturen.

Competenties

 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Flexibiliteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

Het NA is het archief van heel Nederland en al haar inwoners. Het NA streeft ernaar dat het personeelsbestand een representatieve vertegenwoordiging van de Nederlandse samenleving is.

Nationaal Archief
Bij het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen over je leven, de geschiedenis en de samenleving. Een van onze belangrijkste taken is het bewaren van overheidsarchieven. NA beheert 142 kilometer aan papieren archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en 1,2 petabyte aan digitale bestanden. In deze stukken wordt 1000 jaar geschiedenis voor iedereen tastbaar.

De afdeling Digitalisering
De afdeling is ingericht om binnen het project Digitale Taken Rijk (DTR) in 15 jaar 10% van de centrale en decentrale rijksarchieven te digitaliseren. Ook worden hier de overige digitaliseringsprojecten binnen het Nationaal Archief uitgevoerd.
Een groot deel van de meest geraadpleegde archieven is straks digitaal beschikbaar.

Wil jij deel uitmaken van het mooie, veelzijdige werk dat NA doet? Reageer dan op de vacature. NA biedt jou een interessante omgeving waarin je de ruimte krijgt om jouw kennis en kunde in te zetten, en je steeds te blijven ontwikkelen.

Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen. Deadline: 19 mei 2019.

Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.