Historici.nl

Gepubliceerd op 29-08-2022

Tresoar Fellowship

Tresoar en de Vrienden van Tresoar stimuleren een nieuwe generatie onderzoekers van de Friese geschiedenis, literatuur, cultuur en/of letterkunde. Gezamenlijk hebben zij het Tresoar Fellowship ingesteld. Ieder jaar wordt een stipendium beschikbaar gesteld aan een jonge academicus uit binnen- of buitenland. Hiermee kan een innovatief onderzoeksproject van maximaal drie maanden ondersteund worden. Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom.
Voorwaarden
  • De Tresoar Fellow is een afgestudeerde academicus behorend tot een nieuwe generatie onderzoekers (dat wil zeggen afgestudeerd na 1 januari 2012)
  • Van de Fellow wordt verwacht dat hij/zij vernieuwend onderzoek doet naar een (deel)onderwerp uit een van de hoofdthema’s van Tresoar (zie hieronder) en daarbij actief gebruik maakt van de collectie van Tresoar
  • De Fellow geeft een publiekslezing in Tresoar
  • De Fellow schrijft een artikel over de resultaten van het onderzoek en biedt deze aan bij een van de Friese wetenschappelijke tijdschriften, zoals Us Wurk of De Vrije Fries.
  • Bij deze en andere publicaties die voortkomen uit het fellowship wordt vermelding van het Tresoar Fellowship verwacht.

Hoofdthema’s

Tresoar ontwikkelt zijn collectie vanuit een aantal hoofdthema’s:
1. Friese geschiedenis
2. Friese literatuur
3. Friese cultuur
4. Friese letterkunde
Het onderwerp van de Fellow sluit bij één van de bovenstaande thema’s aan. Tresoar en de Vrienden van Tresoar kunnen een voorkeur voor één van de thema’s uitspreken.
Stipendium 
Tresoar en de Vrienden van Tresoar stellen samen een bedrag beschikbaar van € 10.000 bruto als honorarium voor de geselecteerde fellow. Daarnaast kunnen reis- en verblijfskosten in rekening worden gebracht tot een maximum van € 1500,00. Het stipendium kan worden toegekend als een zzp-vergoeding aan de fellow zelf (ervan uitgaand dat deze als zzp’er kan worden aangemerkt) of als detacheringsvergoeding aan de werkgever van de fellow (als deze daaraan wil meewerken).
Criteria
Kandidaten voor de Fellow wordt gevraagd een eigen voorstel in te dienen, waarbij de relevantie voor een van genoemde hoofdthema’s duidelijk onderbouwd moet zijn. Een onafhankelijke jury samengesteld door de beide financiers zal uit de ingezonden voorstellen een keuze maken. De jury let daarbij op de volgende criteria:
a. Kwaliteit onderzoeker, blijkend uit cv en publicatielijst
b. Haalbaarheid van het project
c. Het innovatieve en creatieve karakter
d. De mate waarin het onderwerp aansprekend is voor een breder publiek
e. Wetenschappelijke relevantie van het voorstel
f. Maatschappelijke relevantie van het voorstel
Faciliteiten
  • Tresoar stelt tijdens kantooruren desgewenst een flexplek ter beschikking en biedt onderzoeksfaciliteiten in archieven
  • Vanuit Tresoar wordt een begeleider/contactpersoon aangewezen

Meer informatie

Oproep Tresoar Fellow 2021
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2020
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2019
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.