Historici.nl

Gepubliceerd op 25-04-2023

Twee BHIC fellowships voor Brabantse geschiedschrijving

Nederland, Den Bosch, foto’s voor het BHIC op de Citadel

Oud Archief zoekt Jong Talent

Twee nieuwe beurzen voor Brabantse geschiedschrijving (sept. ’23 – jan. ’24)

Het BHIC in ’s-Hertogenbosch is vorig jaar als eerste archief in Nederland met fellowships gestart. Deze beurzen (vier per jaar) bieden recent afgestudeerden de kans om tegen een vergoeding voor de duur van maximaal vijf maanden onderzoek te doen in de collectie van het BHIC. Zo kunnen zij relevante werkervaring opdoen en een netwerk opbouwen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Bovendien schrijven zij mee aan de Brabantse geschiedenis. Belangstellenden voor de tweede ronde van het BHIC fellowship-programma 2023 kunnen zich vóór 15 juni 2023 aanmelden. 

Het BHIC stelt jaarlijks vier beurzen van maximaal 5000 euro beschikbaar voor onderzoek naar het verleden van de provincie Noord-Brabant, aan de hand van de collectie van het BHIC. De fellowships staan open voor jonge enthousiaste onderzoekers, die niet langer dan drie jaar geleden zijn afgestudeerd. Het fellowship-programma is bedoeld om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, om onderzoek naar het Brabantse verleden te stimuleren en om de werelden van geschiedbeoefening, wetenschap en erfgoed te verbinden en te versterken.

Jaarlijks neemt het BHIC twee maal twee fellows aan. De eerste zijn gestart in maart 2023, de andere twee starten in september 2023. De fellowships duren maximaal vijf maanden. Fellows zullen naar verwachting gemiddeld twee dagen per week aan het onderzoek werken (dit gaat in overleg). Het BHIC zoekt momenteel twee fellows voor de periode september 2023 t/m januari 2024.

Het verhaal van Brabant
Onderzoek in het kader van ons fellowship-programma heeft betrekking op het verleden van Noord-Brabant, en dient in belangrijke mate op de archieven en collecties van het BHIC te leunen. Bij voorkeur draagt het voorgestelde onderzoek bij aan het unieke verhaal van Brabant en aan een van de provinciale verhaallijnen: Bestuurlijk Brabant, Bevochten Brabant, Innovatief Brabant en Religieus Brabant. Projectleider Thijs de Leeuw: “Je kunt bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar de economische en industriële inhaalslag van Brabant in de twintigste eeuw, politieke campagnes en de opkomst van populistische stromingen of bijvoorbeeld protestbewegingen in de jaren zeventig en tachtig (krakers, vredesbeweging). In het bijzonder worden voorstellen aangemoedigd met aandacht voor de bestuurlijke geschiedenis van de provincie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. We bieden de onderzoekers de tijd om ongestoord onderzoek te doen, een netwerk op te bouwen en ondersteuning bij toegang tot onze collecties. De fellows mogen gebruikmaken van de faciliteiten van het BHIC. Verder biedt het BHIC intensieve begeleiding in de fase van onderzoek en presentatie/publicatie.”  

Informatie en aanmelden  
Ga voor meer informatie naar https://www.bhic.nl/fellowships. Belangstellenden voor het BHIC fellowship-programma kunnen vóór 15 juni 2023 hun onderzoeksvoorstel (ca. 500 woorden), cv en een motivatiebrief sturen naar fellowships@bhic.nl, t.a.v. Thijs de Leeuw, met als onderwerp ‘Aanmelding BHIC fellowship’. Aanbevelingsbrieven zijn optioneel. Voorstellen worden ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke selectiecommissie. Selectie en toekenning vindt plaats eind juni 2023. Aan toekenning kan een kennismakingsgesprek voorafgaan.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.