Historici.nl

Gepubliceerd op 12-05-2020

Twee docenten Cultuurgeschiedenis (0,7 fte)

 

POSITIE:

Onderwijs en onderzoek

UREN PER WEEK:

30 tot 30

FACULTEIT OF DIENST:

Faculteit Geesteswetenschappen

AFDELING:

Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

UITERLIJK REAGEREN OP:

22 mei 2020

 

FUNCTIE

Het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis zoekt twee tijdelijke docenten Cultuurgeschiedenis. De kandidaten zullen een bijdrage leveren aan het onderwijs in het bachelorprogramma Geschiedenis, en meehelpen om cursussen te coördineren. Ervaring met het geven van onderwijs in de theorie & methode van de geschiedenis is een pre.

Zowel het onderwijs als het onderzoek binnen de afdeling Cultuurgeschiedenis (voorgezeten door dr. Dirk van Miert) is gericht op thema’s als kennisgeschiedenis, erfgoed & publieksgeschiedenis, en filosofie van de geschiedenis. Digital humanities komen in meer of mindere mate terug in al deze thema’s. Kandidaten zullen onderwijs verzorgen in een breed palet aan onderwerpen, inclusief thema’s die buiten hun expertisegebied liggen.

PROFIEL

Een succesvolle kandidaat heeft (1) ervaring in het verzorgen van bacheloronderwijs en toont zich bereid om bachelorscripties en -stages te begeleiden; (2) is (bijna) gepromoveerd in een cultuurhistorisch onderwerp, bij voorkeur betreffende de 19e of 20e eeuw; (3) is in staat om deel te nemen aan het academische leven van het department buiten de colleges om.

De Universiteit Utrecht hanteert een onderwijskwalificatiesysteem. Van kandidaten wordt verwacht dat ze binnen twee jaar een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) halen, indien ze die niet reeds bezitten. Afhankelijk van achtergrond en kwalificaties is het mogelijk om 10% van de aanstelling te reserveren voor het behalen van de BKO of de ontwikkeling van carrièreperspectieven.

Kandidaten beheersen zowel het Nederlands als het Engels op academisch niveau. Niet-Nederlandse kandidaten zullen binnen twee jaar voldoende Nederlands moeten leren om op een academisch niveau te kunnen communiceren.

AANBOD

Het betreft een tijdelijk dienstverband (0,7 fte) voor de duur van drie of vier jaar. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring – minimaal € 2.709,- en maximaal € 4.978,- (schaal 10/11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

OVER DE ORGANISATIE

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 6.000 studenten en 900 medewerkers verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

AANVULLENDE INFORMATIE
Een beschrijving van het profiel van de afdeling Cultuurgeschiedenis van de UU is hier te vinden.Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: dr. Dirk van Miert (hoofd afdeling Cultuurgeschiedenis), via d.k.w.vanmiert@uu.nl.

SOLLICITEREN

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via onderstaande sollicitatieknop.

In verband met de huidige maatregelen omtrent corona zullen de gesprekken mogelijk online plaatsvinden. De gesprekken zullen plaatsvinden op 10 juni.

Uiterlijk reageren op 22 mei 2020.
SOLLICITEER

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.