Historici.nl

Gepubliceerd op 07-04-2017

Twee docenten Politieke Geschiedenis (0,5 fte) (Deadline 18 april)

Faculteit der Letteren
Vacaturenummer: 23.03.17
Reageer uiterlijk op: 18-04-2017

Werkzaamheden
Als docent maakt u deel uit van de afdeling Geschiedenis en participeert u in het onderwijsprogramma op alle niveaus. U verzorgt onderwijs voor de opleiding Geschiedenis, met nadruk op de (vroeg)moderne politieke geschiedenis. Tevens begeleidt u studenten bij het schrijven van hun werkstukken en scriptie. U oefent onderwijsondersteunende taken uit en draagt actief bij aan vernieuwing van het curriculum Geschiedenis.
 
De leerstoelgroep streeft ernaar om de komende jaren haar profiel te versterken door:

 • een Europees-vergelijkende en interdisciplinaire benadering;
 • meer aandacht te besteden aan sociale en beleidsgeschiedenis multilayered governance;
 • samenwerking met Cultuurgeschiedenis en Politicologie/Bestuurskunde;
 • de balans vroegmoderne en moderne politieke geschiedenis te verbeteren.

Werkomgeving
De Faculteit der Letteren telt ruim zeshonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. Het onderzoek wordt verricht binnen één van de twee facultaire onderzoeksinstituten: Centre for Language Studies (CLS) of Historical, Literary and Cultural Studies (HLCS). De faculteit verzorgt voor ca. vierentwintighonderd studenten opleidingen, verdeeld over tien afdelingen.
 
De leerstoelgroep Politieke Geschiedenis bestaat uit acht docent-onderzoekers en drie promovendi die onderwijs verzorgen op het gebied van de vroegmoderne en moderne politieke geschiedenis van Europa en Nederland. Daarnaast levert de leerstoelgroep een bijdrage aan het algemene onderwijsaanbod van de bachelor en master Geschiedenis, aan het facultaire minoronderwijs en aan de Research Master Historical Sciences. Het onderzoek van de leerstoelgroep vindt plaats in drie onderzoekgroepen: “Repertoires of Representation”, “The Seventies” en ”Cultures of War and Liberation”.

Wij verwachten

 • u bent gepromoveerd historicus met een aantoonbare vertrouwdheid met en eigen expertise op het gebied van de (vroeg)moderne politieke geschiedenis;
 • u bent in staat verbindingen te leggen met de aanwezige expertise in de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis;
 • u beschikt over ruime ervaring in het zelfstandig geven van universitair onderwijs op diverse niveaus inclusief scriptiebegeleiding en denkt actief mee over onderwijsvernieuwingen;
 • u bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen; een kwalificatie voor het verzorgen van Engelstalig onderwijs strekt tot aanbeveling;
 • u beschikt over aantoonbare belangstelling voor het publieke debat en valorisatie van historisch onderzoek.

Wij bieden

 • aanstelling: 0,5 fte;
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8.3% eindejaarsuitkering;
 • het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en ligt tussen € 3.427 en € 4.691 bruto per maand op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 11);
 • contractduur: het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar;
 • het UFO functieprofiel Docent niveau 3 is op deze functie van toepassing.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Overige informatie
De functie start per 1 september 2017.

Meer weten?
Meer over: Research groups within HLCS
Meer over: Afdeling Geschiedenis

Meer over de inhoud van de vacature:
Prof. dr. Wim van Meurs, hoogleraar
Telefoon: +31 24 3611811
E-mail: w.v.meurs@let.ru.nl

Dr. Harm Kaal, universitair docent
Telefoon: +31 24 3612921
E-mail: h.kaal@let.ru.nl

Interesse?

Solliciteer (ter attentie van de heer drs. L.J.P.M. van Mosseveld) uitsluitend via onderstaande button ‘Solliciteer’. De sollicitatie dient de volgende bijlage(n) (uitsluitend deze) te bevatten:

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Overzicht van recente publicaties en congresorganisatie en -lezingen
 • Een korte reflectie (1 blz.) over hoe uw zwaartepunten in het onderwijs en uw eigen onderzoeksagenda aansluiten bij het profiel van de leerstoelgroep
 • Eén sleutelpublicatie (PDF of URL)

Een proefcollege kan deel uitmaken van de procedure. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 15 mei 2017.

Solliciteren kan via de website van de Radboud Universiteit.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.