Historici.nl

Gepubliceerd op 03-10-2017

Twee Medewerkers Digitalisering Huygens Brieven Online

Het project Huygens Brieven Online heeft tot doel een volledig digitaal ontsloten verzameling van de bewaarde correspondentie van de diplomaat, dichter en homo universalis Constantijn Huygens beschikbaar te stellen. Een groot gedeelte van zijn documenten is reeds digitaal beschikbaar op: resources.huygens.knaw.nl/briefwisselingconstantijnhuygens.

Voor de voltooiing van het project zal de medewerker digitalisering assisteren bij de metadatering en digitalisering van de brieven die nog niet online staan.

Lees hier de volledige vacature.

www.huygens.knaw.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.