Historici.nl

Gepubliceerd op 09-10-2019

UB Amsterdam Projectleider Historische Collecties

Als projectleider draag je zorg voor de uitvoering van het project Historische Collecties. Doelstelling van het project is de systematische verwerking van het nog niet ontsloten materiaal in het IWO; dit betekent: besluitvorming over al dan niet behouden van materiaal tot de daadwerkelijke ontsluiting of het afstoten. Dit project maakt onderdeel uit van een groter programma gericht op een effectiever en efficiënter gebruik van het IWO-depot, waarvoor een programmamanager Ruimtegebruik Depots verantwoordelijk wordt.

Je valt onder de verantwoordelijkheid van het sectorhoofd Depots en Documentlevering.

Taken

Als  projectleider:

 • ben je eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het project Historische Collecties;
 • stel je het projectplan op, inclusief planning en begroting, beheer en bewaak je het projectbudget, houd je projectadministratie bij, rapporteer je aan de stuurgroep en verzorg je de eindrapportage van het project;
 • leid je het projectteam en fungeert als schakel tussen alle interne en externe betrokkenen;
 • verricht je alle overige noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van het project;
 • stem je de werkzaamheden af met de programmamanager en het sectorhoofd Depots en Documentlevering.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij iemand die:

 • beschikt over hbo-werk- en denkniveau;
 • uitstekend kan plannen, organiseren en grip houden op een project;
 • ervaring heeft met gecompliceerde logistieke projecten of activiteiten;
 • ervaring heeft met projectmatig werken (bij voorkeur in het bezit van PRINCE2 Foundation);
 • ervaring heeft met projecten waarin medewerkers uit verschillende disciplines met soms uiteenlopende belangen moeten samenwerken;
 • affiniteit heeft met bibliotheek- en/of archiefcollecties;
 • zelfstandig en in teamverband kan werken;
 • beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden.

Naast de drie kerncompetenties van de Bibliotheek (samenwerken, klantgerichtheid en leervermogen) gaat het in deze functie om:

 • sturen op resultaat;
 • overtuigingskracht en
 • plannen en organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 7.5maanden.

De functie is ingedeeld in het functieprofiel Projectleider 1. De aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een periode van twee jaar met een proeftijd van 2 maanden. Het bruto maandsalaris bij een voltijdsaanstelling bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €2.709 en maximaal €4.274 bruto per maand (functionele schaal 10). De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Afdeling

Bibliotheek UvA/HvA – Sector Depots en Documentlevering
De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam beheert een van de grootste collecties boeken en tijdschriften in Nederland. Het grootste gedeelte daarvan is ondergebracht in haar depot in Amsterdam Zuidoost, het IWO-gebouw. In het depot staat ca. 85 km boeken en tijdschriften. Een aanzienlijk deel daarvan, ca. 10 km, betreft materiaal dat nog niet ontsloten is en daardoor niet raadpleegbaar voor onze gebruikers. In haar beleidsplan Open Kennis! voor de periode 2019-2022 heeft de Bibliotheek de ambitie voor zo groot mogelijke toegankelijkheid van onze collecties geformuleerd, voortbouwend op een pilotproject waarin de mogelijke werkwijzen zijn verkend.

Additionele informatie

Je kunt informatie over deze functie inwinnen bij Mirjam van den Bercken, sectorhoofd Depots en Documentlevering, T: (0)20 525 2324

Solliciteren

Bibliotheek UvA| Projectleider Depotcollecties
Door Redactie Historici.nl
Projectleider |Bibliotheek UvA/HvA
Door Redactie Historici.nl
Allard Pierson – Hoofd Kennis & Collecties
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.