Historici.nl

Gepubliceerd op 20-03-2013

Uit het spoor van Thorbecke-Promotie Karin van Leeuwen

Ondanks vele plannen – bijvoorbeeld voor het afschaffen van de Eerste Kamer, invoering van een districtenstelsel, een referendum of een direct gekozen minister-president – en debatten hierover vonden er tussen 1945 en 1983 geen grote hervormingen plaats in de grondwet. Dat is volgens historica Karin van Leeuwen mede een gevolg van veranderde opvattingen over de betekenis van de grondwet.In de tijd van Thorbecke domineerde nog de opvatting dat de – zeer belangrijk geachte – grondwet zo veelomvattend mogelijk moest zijn. In de veel kortere grondwet van 1983 zijn ook sporen van meer recentere opvattingen te vinden.

De promotie van Karin van Leeuwen vond plaats op 25 maart om 15.30 in de Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2 (Faculteit der Letteren), met promotors prof. dr. R.A.M. Aerts, prof. dr. C.C. van Baalen, prof. dr. I.J.A. Nijenhuis.

Het proefschrift van Karin van Leeuwen bestaat niet alleen uit een analytische studie naar het Nederlandse denken over grondwetsherziening en staatsvernieuwing tussen 1945 en 1983, maar bevat daarnaast ook een selectieve editie van documenten van staatscommissies voor grondwetsherziening uit de periode 1883-1983. Deze editie is onderdeel van het project ‘Grondwetscommissies 1883-1983’ van het Huygens ING.

Karin van Leeuwen (1981) studeerde Geschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen) en volgde een eenjarige master Euroculture aan de universiteiten van Göttingen en Kraków. In maart 2006 startte zij bij het toenmalige Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Radboud Universiteit aan een editie- en promotieonderzoek naar staatscommissies voor grondwetsherziening in de periode 1883-1983. Momenteel werkt zij als universitair docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.