Historici.nl

Gepubliceerd op 19-11-2014

Uitgelicht: De Hofjesreeks: over het verleden, heden en toekomst van het Nederlandse hofje

Het hofje. Het begrip alleen al ademt nostalgie, roept het beeld op van verstilde groene oases verscholen in drukke binnensteden, waar nooit iets verandert en waar bejaarde besjes het einde van hun levensdagen afwachten. Of men denkt meteen aan stadswandelingen, die bijvoorbeeld in Haarlem, Leiden en Amsterdam langs deze relieken van een voorbij tijdperk voeren. Het hofje heeft iets kneuterigs, iets knus, iets onveranderlijks, iets wat men associeert met de ‘Goede ouwe tijd’.

Maar het beeld strook niet altijd met de werkelijkheid. Het hofje leeft. De geschiedenis van het hofje is dynamischer dan vaak gedacht, in innige samenhang met veranderende tijden – in de 17de en 18de eeuw bijvoorbeeld bouwden de sterarchitecten van die tijd monumentale hofjes die groter waren dan voorheen, en allesbehalve verscholen waren, maar prominent aanwezig in het stadsbeeld, als permanente advertentie in steen van de liefdadigheid van de stichters.

Door de eeuwen heen vertoont het verschijnsel hofje een opmerkelijke vitaliteit: er komen nog steeds nieuwe bij, en het denken over het hofje als moderne bouw- en samenlevingsvorm is in volle gang. Hofjesbesturen, verenigd in Stichting Landelijk Hofjesberaad, nemen daarbij het voortouw.

Eén van de initiatieven die daaruit voortvloeiden is de Hofjesreeks, een serie van acht boeken over verleden, heden en toekomst van het Nederlandse hofje. Daarvan zijn nu de eerste twee delen verschenen: ‘Hofjes als Paleizen. Stichters, bouwers en bewoners in de 17de en 18de eeuw’, geschreven door historicus Henk Looijesteijn, als Honorary Fellow verbonden aan het IISG, en ‘Open en Besloten. Het hofje is terug van nooit weggeweest’, geschreven door architectuurhistoricus Dorine van Hoogstraten.

Ter gelegenheid van het verschijnen van deze twee boeken organiseert het IISG, samen met de LHB en Uitgeverij Van Stockum op vrijdag 28 november a.s. een kort symposium over het hofje als toekomstbestendige woonvorm, met stevige wortels in de geschiedenis. Experts op het gebied van filantropie en woningbouw zullen daarbij van gedachten wisselen over de toekomst van het hofje, met aansluitend discussie met de zaal. Zie hier voor meer informatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.