Historici.nl

Gepubliceerd op 31-10-2018

Uitnodiging tot bijdragen historicidagen 2019 inclusieve geschiedenis

22-24 augustus 2019

In augustus 2019 organiseren het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de Historicidagen 2019. Dit zijn drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en de samenwerking tussen alle historici te bevorderen. De Historicidagen bieden een staalkaart van het historisch bedrijf en zijn dé gelegenheid om mee te praten over actuele kwesties die historici bezighouden.

Voor wie zijn de Historicidagen?
De Historicidagen staan open voor alle historici die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: studenten, docenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, leraren, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals.

Het thema

Het thema van de Historicidagen 2019 is Inclusieve geschiedenis.

Nog steeds zijn er in- en uitsluitingsmechanismen op allerlei niveaus werkzaam in ons vak, met consequenties voor de verhalen die daar uit voortkomen. Wie schrijft er welke geschiedenis, met welke bronnen die al dan niet in officiële archieven bewaard zijn gebleven? Waarom spreken we bijvoorbeeld niet over mannengeschiedenis maar wel over vrouwengeschiedenis? Gaat zwarte geschiedschrijving alleen over slavernij en bestaat er een niet-koloniale ‘vaderlandse geschiedenis’?

Met de keuze voor Inclusieve geschiedenis willen de Historicidagen 2019 aandacht vragen voor identificaties en geschiedenis zonder identiteit op te vatten als iets essentialistisch.

Meedoen aan de Historicidagen 2019?

Alle historici kunnen meedoen aan de Historicidagen 2019. Het programma biedt een breed scala aan lezingen, presentaties, workshops en discussies waaraan je zelf een bijdrage kunt leveren. Dit kan door een voorstel in te dienen voor de volgende onderdelen:

  • Controverses gaan over prangende actuele kwesties en discussies in de verschillende werkvelden van de historische professionals (wetenschap, onderwijs, musea, archieven, politiek en beleid). Ze zijn gericht op debat en zorgen voor een kruisbestuiving tussen die verschillende werkvelden, wat inhoud én deelnemers betreft. Je kunt een voorstel doen voor een controverse in de vorm van één of meerdere stellingen plus voor- en tegenstanders.
  • Sessies bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen of projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin.

De sessies en controverses passen binnen het thema Inclusieve geschiedenis maar kunnen ook gaan ook over kwesties die buiten dit thema vallen. Ze mogen specialistisch van aard zijn, maar spreken idealiter wel deelnemers uit verschillende werkvelden aan.

Deel je expertise, projecten en ideeën en stuur vóór 6 januari 2019 een voorstel van max. 500 woorden naar de Programmacommissie. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie.

De programmacommissie neemt uiterlijk 1 maart 2019 een beslissing over de ingediende voorstellen.

Op de website www.historicdagen.nl kun je na registratie je voorstel indienen.

Klik hier voor de spelregels en verdere informatie.

Geschiedenis Nu! – Historicidagen 2017
Door Redactie Historici.nl
Update Historicidagen 2017 (Deadline voorstellen 15 januari!)
Door Redactie Historici.nl
Historicidagen 2017 – Rijkdom aan ideeën
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.