Historici.nl

Gepubliceerd op 04-10-2022

Universitair docent Cultuurbeleid

Functieomschrijving

Ben jij een gemotiveerde onderzoeker en docent die gespecialiseerd is in cultuurbeleid? En heb jij de ambitie om bij te dragen aan het onderwijs en het onderzoek van de Radboud Universiteit? Dan ben jij nodig! 

Als universitair docent Cultuurbeleid doe je onderzoek naar en leer je studenten zich te verdiepen in de sociale, politieke en beleidsmatige achtergronden van cultuurbeleid. Je kijkt naar de manier waarop beleid in heden en verleden vormgeeft aan de inrichting van de cultuursector en naar de waardenvorming over kunst en cultuur. Kunst en cultuur in brede zin, dus ook bijvoorbeeld digitale cultuur, populaire cultuur en erfgoed. Als onderzoeker draag je doormiddel van publicaties en deelname aan onderzoeksprojecten bij aan de onderzoeksthema’s van het onderzoeksinstituut.

Je verzorgt onderwijs op het vlak van thema’s, methoden, onderzoekstechnieken en theorieën die relevant en actueel zijn om cultuurbeleid te onderzoeken. En ook, in bredere zin, om instituties en praktijken van kunst en cultuur te bestuderen. Ook lever je een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het curriculum en je begeleidt studenten bij het schrijven van werkstukken en scripties.

Je denkt mee met de expertisegroep Literatuur- en Cultuurwetenschappen, het departement Moderne Talen en Culturen, en het onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture & History (RICH) over de rol van de hedendaagse cultuurwetenschappen en taal- en cultuurstudies in de samenleving. Daarnaast geef je inhoudelijke begeleiding aan wetenschappelijk personeel bij hun onderzoek, lever je een bijdrage aan de verwerving van 2e en 3e geldstroomfinanciering en vervul je een leidinggevende rol in werkgroepen, commissies of projectteams binnen de capaciteitsgroep.

Functie-eisen

 • Je bent een gepromoveerde geesteswetenschapper, bij voorkeur op het terrein van de kunst- en cultuurwetenschappen, met expertise in cultuurbeleid. Kennis over sociaalwetenschappelijke methoden, erfgoed en digitale cultuur, en een brede historische en culturele blik strekken tot aanbeveling.
 • Je hebt een onderzoeksvisie op het domein van cultuurbeleid. Je beschikt over aantoonbare onderzoeksambities, blijkend uit publicaties, onderzoeksprojecten, subsidieaanvragen en onderzoeksinitiatieven, en uit een onderzoeksplan dat aansluit bij de werking en de ambities van het onderzoeksinstituut RICH.
 • Je hebt een onderwijsvisie op het domein van cultuurbeleid die aansluit bij de expertisegroep Literatuur- en Cultuurwetenschappen. Je bent aantoonbaar in staat om onderwijs te verzorgen op bachelor- en masterniveau in de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen / Arts and Culture Studies, de masteropleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen (vooral de specialisatie Kunstbeleid en Kunstbedrijf), facultaire minoren (zoals de minor Beleid, Organisatie en Communicatie) en de onderzoeksmaster Historical, Literary and Cultural Studies.
 • Je vindt het belangrijk dat studenten in een inclusieve leeromgeving kunnen werken en stemt je didactiek daarop af.
 • Je hebt onderwijservaring met cultuurwetenschappelijke onderwerpen en onderzoekstechnieken, en met het begeleiden van scripties en stages.
 • Je beschikt over een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of een soortgelijk certificaat of bent bereid dit te behalen.
 • Je bent in staat en bereid om onderwijsondersteunende en coördinerende taken te verrichten binnen de opleidingen, het onderzoeksinstituut en de faculteit.
 • Je bent taalvaardig in het Nederlands (C1 niveau) en in het Engels (CPE2 niveau) , zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van andere moderne talen strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over een academisch en cultureel netwerk dat je kan betrekken in jouw onderzoek en onderwijs.
 • Je bent betrokken, communicatief sterk en je werkt goed samen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het betreft een tijdelijk dienstverband van 18 maanden, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een positieve evaluatie.

 • Het betreft een dienstverband van 0,8 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 3.974 en maximaal € 6.181 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 11 of 12).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband van 18 maanden met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na een positieve evaluatie.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.

Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

De Faculteit der Letteren zet zich in voor het produceren van wetenschappelijke en maatschappelijke kennis die er toe doet. Met meer dan 500 academische en ondersteunende medewerkers verzorgen we onderwijs en doen we onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, en taalkunde en communicatie, met behulp van innovatieve methodologieën en werken we nauw samen binnen de verschillende disciplines. Ons onderzoek is ingebed in twee onderzoeksinstituten: het Centre for Language Studies (CLS) en het Radboud Institute for Culture & History (RICH). Met ongeveer 2.500 studenten, verdeeld over drie departementen – het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Klassieken, het departement Moderne Talen en Culturen en het departement Taal en Communicatie – willen we bijdragen aan een duurzamere en inclusievere wereld. Daarom verwelkomen we in het bijzonder sollicitaties van kandidaten met verschillende perspectieven, achtergronden en vaardigheden die onze opleidingen en onderzoeksprofielen kunnen versterken.
De expertisegroep Literatuur- en Cultuurwetenschappen verzorgt onderwijs in hedendaagse cultuur, cultuurtheorie en cultuurgeschiedenis met betrekking tot literatuur, film, muziek, podiumkunsten, en beeld- en mediacultuur. Stafleden doen dat in de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen / Arts and Culture Studies, verschillende facultaire minorprogramma’s, de masterspecialisaties Creative Industries, Kunstbeleid & Kunstbedrijf en Tourism & Culture, de master Letterkunde en de researchmaster Historical, Literary and Cultural Studies. In deze opleidingen staan kunst en cultuur in de brede zin centraal, met aandacht voor vorm en inhoud van kunst en cultuur, de waardering van kunst en cultuur, en de historische en sociale context van kunst en cultuur. Onze studenten hebben een brede interesse, hebben een actieve leerhouding en verbinden graag disciplines met elkaar. De meesten van hen gaan later aan de slag in de socioculturele sector, in Nederland en in het buitenland. De expertisegroep maakt onderdeel uit van het departement Moderne Talen en Culturen. Stafleden verzorgen onderzoek binnen het Radboud Institute for Culture & History (RICH) in onderzoeksgroepen zoals Critical Humanities; Tourism, Travel and Text; SCARAB; en Memory, Materiality and Affect.

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Additionele informatie

Neem met inhoudelijke vragen over de functie contact op met Maarten De Pourcq , hoogleraar via + 31 (0)24 361 28 48 of maarten.depourcq@ru.nl. Ook kun je contact opnemen met Helleke van den Braber,  hoogleraar via +31 (0)24 361 16 05 of helleke.vandenbraber@ru.nl.

Solliciteren

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.